Overcapaciteit aan kust dreigt door bouwdrift

Door de lage rente is bouw van accomodaties aan de kust zo aantrekkelijk dat het aanbod de vraag dreigt te overtreffen.

Projectontwikkelaars bouwen steeds meer in de kuststrook. Er dreigt nu zelfs overcapaciteit. Een van de oorzaken is de lage rente. Een en ander blijkt uit gegevens van Natuurmonumenten over de recente recreatiebebouwing langs de Nederlandse kust, die zaterdag worden gepresenteerd.

Aanleiding voor het onderzoek waren vragen van NRC naar aantallen nieuwe recreatiewoningen langs de kust. Die gegevens worden nergens bijgehouden, waarna de natuurorganisatie besloot tot een inventarisatie.

Tussen 2013 en 2019 verrijzen zo'n 7.000 nieuwe recreatieaccommodaties aan de Nederlandse kust. Afgelopen drie jaar werden circa 1.700 villa’s, strandhuisjes, en bungalows aan of vlakbij het Noordzeestrand gebouwd. Er zijn circa 1.500 nieuwe kustaccommodaties in aanbouw en de komende drie jaar komen daar 3.000 tot 4.000 logeeradressen bij.

Natuurmonumenten waarschuwt voor „overcapaciteit” in de kuststrook, en het dichtslibben van het ongeschonden kustlandschap. Gert-Jan Buth, die voor Natuurmonumenten de bouwplannen onderzocht, zegt dat de lage rente een belangrijke oorzaak is van de nieuwbouwproductie. „Er zijn veel welgestelde ouderen, die hun spaargeld zien verpieteren op de bank. Projectontwikkelaars bieden de kusthuisjes aan als belegging, verkopen ze, en proberen vervolgens verderop een nieuw park te realiseren.” Banken en recreatieondernemers beschouwen de vakantiemarkt aan de Nederlandse kust als „verzadigd”.

Wat ook opvalt, is de toegenomen luxe: de huisjes en recreatiebungalows die tussen 2013 en 2019 worden gerealiseerd zijn groter, opvallender en duurder dan de bestaande kustbebouwing. Het meest in het oog springende initiatief is Brouwerseiland, een clustering van opgespoten eilandjes aan de Brouwersdam met daarop 300 villa’s met elk een eigen botensteiger, waarvan de duurste 1,2 miljoen euro moet kosten.

Kustpact

Minister Melanie Schultz (VVD, infrastructuur) baarde eind vorig jaar opzien met haar voornemen om het bouwverbod aan het strand op te heffen. Volgens haar waren provincies en gemeenten goed in staat het landschap langs de relatief ongerepte Nederlandse kust te bewaken. Ze slikte dit voornemen in na een campagne van Natuurmonumenten, en werkt nu aan een ‘kustpact’ met alle betrokkenen. Buth van Natuurmonumenten hekelt het gebrek aan overzicht bij de landelijke overheid. Het beheer van de openbare ruimte is gedecentraliseerd, waardoor gemeenten de bouwplannen buiten hun gemeentegrenzen nauwelijks meewegen in hun beleid.

De recreatienieuwbouw groeit veel sneller dan de vraag naar accommodatie langs de kust. Uit cijfers van vakantieonderzoeksbureau NBTC-NIPO blijkt dat het aantal vakanties aan de Nederlandse kust al jaren stabiel op 3,1 miljoen ligt.

    • Merijn Rengers
    • Doortje Smithuijsen