VS betaalden Willy Brandt

In het geheim hebben de Verenigde Staten in de jaren vijftig geld betaald aan Willy Brandt, de latere Duitse bondskanselier (1969-1974). Dit schrijft het weekblad Der Spiegel. De ontdekking is pikant, omdat Brandt als regeringsleider midden in de Koude Oorlog toenadering in gang zette tot de Sovjet-Unie, de DDR en andere communistische landen – de zogeheten nieuwe ‘Ostpolitik’. Washington steunde Brandt, sinds 1949 lid van de Bondsdag, omdat hij binnen de toen nog naar het marxisme neigende SPD bij de vleugel hoorde die de jonge Bondsrepubliek in het Westen wilde integreren. In 1950 zou hij 200.000 mark hebben ontvangen, en later nog meer. (NRC)