Lezer, eis een strip in uw krant

Nederlandse kranten en tijdschriften moeten meer geld aan strips besteden, schrijft Wasco. „De lezer houdt van tekeningen.”

    • een onzer redacteuren