FC Twente vreest faillissement na verlies in kort geding

De strafmaatregel die de licentiecommissie van de KNVB de club oplegde, houdt stand in kort geding: degradatie naar eerste divisie.

Onno Jacobs voor het kort geding
Onno Jacobs voor het kort geding Foto ANP

FC Twente heeft het kort geding om reglementaire degradatie naar de eerste divisie te voorkomen verloren. De voorgenomen strafmaatregel die de licentiecommissie van de KNVB vorige maand oplegde wegens wanbeleid in de afgelopen jaren, houdt daarmee stand.

Daarmee staat de KNVB weinig in de weg FC Twente volgend seizoen in de eerste divisie te laten uitkomen. De beroepscommissie van de KNVB buigt zich nog over het besluit van de licentiecommissie, maar de verwachting is, mede gezien de uitspraak vrijdag, dat die niet in het voordeel van FC Twente zal oordelen.

De straf houdt in dat FC Twente de licentie voor profvoetbal verliest, maar wel meteen een licentie voor de eerste divisie in de plaats krijgt. Deze mogelijkheid als straf voor overtredingen van het licentiereglement bestond niet, waardoor FC Twente zich ernstig benadeeld voelt. Maar „een vereniging heeft een zekere beleidsruimte om tot een belangenafweging te komen, die door de rechter moet worden gerespecteerd”, verklaart rechter Heinemann in zijn uitspraak.

Daarmee is het belangrijkste verweer van FC Twente, de door de club als onrechtmatig beschouwde sanctie, goeddeels teniet gedaan. Natuurlijk is er geïmproviseerd, maar „mede omdat niet is gebleken van formele gebreken in de besluitvorming” is het volgens de rechter „niet in hoge mate aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de KNVB niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen”. Een eventuele bodemprocedure zal naar de inschatting van de rechter geen vernietiging van de sanctie tot gevolg hebben.

Financiële nood

Dat er verwachtingen – via mails van de KNVB – gewekt zouden zijn dat FC Twente weinig meer te vrezen had van de licentiecommissie, mag zo zijn. Maar de club „had niet de gerechtvaardigde verwachting mogen koesteren dat de licentiecommissie oude feiten niet zou sanctioneren.”

Onno Jacobs, interim-directeur sinds begin dit jaar, sprak vrijdag van een „nieuwe mokerslag”. Volgens hem wordt „het verleden ons nog te veel aangerekend”. FC Twente vestigt de hoop op een afwijkende uitspraak van de beroepscommissie, die zich volgende week uitspreekt.

FC Twente stelt met de degradatiemaatregel in ernstige financiële nood te komen, mogelijk leidend tot een faillissement. De club wordt momenteel door twee forse garantstellingen overeind gehouden, van bedrijven en de gemeente Enschede, maar het scenario van gedwongen degradatie is daarbij niet meegenomen.

Daarnaast heeft het mislopen van inkomsten uit mediaopbrengsten grote gevolgen voor de liquiditeit. FC Twente moet door het ontnemen van de licentie opnieuw beginnen bij het behalen van resultaten in het klassement op basis waarvan de televisiegelden worden verdeeld. Daarbij wordt gekeken naar prestaties in de afgelopen tien jaar, die voor FC Twente nu vervallen. Met het oog op het kort geding weigerde FC Twente vorige maand een handreiking van andere clubs om de huidige positie te behouden, waarmee de club toch nog ruim 5 miljoen aan tv-gelden kon incasseren. Of die handreiking opnieuw gedaan gaat worden, is afwachten.

FC Twente wordt door de licentiecommissie van de KNVB met name verweten dat op een bijeenkomst met de licentiecommissie op 10 december 2015, niet alles op tafel is gelegd wat toen al bekend was bij overgebleven clubbestuurders. Daarbij gaat het met name over de kwestie rond de zaakwaarnemer van Tadic, met wie in de zomer van 2014 een dubbele vergoeding werd afgesproken. De ‘tweede’ 1,8 miljoen euro werd niet gemeld aan de KNVB. In de uitspraak van rechter Heinemann wordt deze handelwijze geduid als verzwijging „teneinde loonbelasting te ontduiken”, iets dat nog niet eerder werd bevestigd.

Degradatie van Twente heeft ook gevolgen voor De Graafschap, dat zich ondanks het verlies in de play-offs handhaaft in de eredivisie.

    • Bart Hinke