Brieven

Schakel het EU-hof in

Het belangrijke artikel van arbeidsjuriste Imke van Gardingen en hoogleraar Korea-studies Remco Breuker over schending van mensenrechten bij de tewerkstelling van Noord-Koreaanse arbeidskrachten in Polen (7/6), vermeldt niets over de herkomst van de reacties op hun rapport. Ging het erom wat de EU hier concreet en op korte termijn aan zou kunnen doen, dan kan ik mij voorstellen dat (dreigen met) het stopzetten van subsidie aan de betreffende bedrijven het eerst opkwam. Maar het zou bedroevend zijn als bij gebrek aan effect van dat optreden de Europese Commissie, een van de lidstaten of het Europees Parlement de kwestie niet aan het EU-Hof van Justitie zou voorleggen – de mogelijkheden die het EU-Verdrag volgens mij biedt als het om de mensenrechten gaat. De conclusie dat ‘Europa’ in zichzelf is gekeerd en daarom een nationale premier zoiets over de grenzen moet zien te regelen, doet mij teveel denken aan die per ongeluk lege kuip, nadat het badwater is weggegooid. Ik zou liever de regering oproepen zich bereid te verklaren de kwestie zo nodig voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.

Persmuseum (2)

Woord, Beeld & Geluid

De ingezonden brief van de heer Zeiler (Persmuseum moet blijven, 4/6) gaat ons aan het hart. Een paar kanttekeningen:

De Raad voor Cultuur heeft geen ‘eindvonnis’ geveld maar een advies gegeven aan het ministerie van OCW over de subsidieaanvraag voor de komende vier jaar. Volgens de Raad is een bestuurlijke fusie van het Persmuseum met Beeld & Geluid op termijn noodzakelijk, wil het Persmuseum overleven. Dat advies heeft ons verbaasd, omdat we tijdens adviserende gesprekken met de Raad op het spoor waren gezet van nauwe samenwerking maar met behoud van zelfstandigheid. Nadere gesprekken met de Raad en met OCW over aard en status van het advies geven ons vanzelfsprekend verheldering.

Ten tweede: het Persmuseum zelf stuurt aan op een inhoudelijke samenwerking met Beeld & Geluid. Dat heeft een prangende oorzaak: het gebrek aan bezoekers in Amsterdam, op de huidige locatie aan de Zeeburgerkade. Alle goede inspanningen ten spijt is het Persmuseum er niet in geslaagd voldoende inkomsten uit betalende bezoekers te genereren en wij weten dat een samenwerking met – en in – Beeld & Geluid dat probleem oplost. Daarnaast kunnen de exposities van het Persmuseum worden versterkt door onbeperkte toegang tot en gebruik van het rijke journalistieke materiaal in de archieven van Beeld en Geluid.

Ten derde: dat samengaan geldt het tentoonstellingsgedeelte en de educatieve activiteiten: het publieksdeel van het Persmuseum. De enorme en zeer waardevolle collectie, waaruit vele mensen dagelijks putten en het Persmuseum exposities kan en zal samenstellen, blijft in Amsterdam, in de depots van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Daar zal de collectie van de vader van de heer Zeiler warme, koesterende handen vinden, nu en in de toekomst.

Pieter Broertjes Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Persmuseum

Conflictgrondstof

Eerlijk goud, hoe dan?

Eerlijk goud is in trek in Nederland, zo is te lezen in NRC van 6 juni. Eerlijk goud is goud dat wordt gedolven met respect voor arbeidsomstandigheden en milieu. In tegenstelling tot ‘conflictgoud’, verhandeld door rebellen die in conflictmijnen de scepter zwaaien. Zij hebben een broertje dood aan regels en gebruiken de inkomsten om door te vechten.

Het klinkt goed; met een keurmerk de consument de keuze geven om eerlijk goud te kopen bij de juwelier. Maar aan de grote vraag naar eerlijk goud kan niet worden voldaan, aldus Max Havelaar. En hoe zit het met goud verwerkt in producten? Zoals in mobiele telefoons en auto’s? Waar de consument bij sommige juweliers terecht kan voor een eerlijke variant, zal de verkoper in de telecomwinkel glazig kijken bij het verzoek om een eerlijk mobieltje.

Dit kán anders. Onder leiding van minister Ploumen wordt op dit moment onderhandeld over een Europese wet die bedrijven verplicht om na te gaan of ze conflictgrondstoffen gebruiken. Als de minister ook checks op auto’s en mobieltjes voorschrijft, zet Europa een goede stap om fout goud tegen te gaan en hoeft de consument zich niet in bochten te wringen om het goede te doen.

Maria van der Heide ActionAid

Gisela ten Kate SOMO

    • Gisela ten Kate
    • Drs. A.W. Korteweg
    • Maria van der Heide
    • Pieter Broertjes