Proces tegen president Desi Bouterse moet worden hervat

foto REUTERS

De Krijgsraad in Suriname heeft donderdag bevolen dat het Decembermoordenproces, met president Desi Bouterse als hoofdverdachte, wordt hervat.

De uitspraak van de Krijgsraad is een doorbraak in Suriname. Op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het regime van toenmalig legerleider Bouterse in Fort Zeelandia gemarteld en vermoord. Bouterse heeft altijd betrokkenheid ontkend.

In 2010 werd Bouterse tot president gekozen, en in april 2012 kwam er een amnestiewet. Die vrijwaarde verdachten, onder wie Bouterse zelf, van vervolging. Met de uitspraak van de Krijgsraad is die omstreden amnestiewet nu van tafel. Het Openbaar Ministerie moet op 30 juni zijn requisitoir houden. Dan volgt de strafeis.

In mei 2012 had de Krijgsraad nog besloten het proces, dat eind 2007 begon, op te schorten. Een nog op te richten Constitutioneel Hof zou dan bepalen of de amnestiewet in strijd is met de grondwet, die „inmenging in een lopend proces” verbiedt.

In december 2015 had het Hof van Justitie, de hoogste Surinaamse rechter, al hervatting bevolen. Dit gebeurde na een verzoek van nabestaanden van de Decembermoorden. Het OM achtte dat vonnis „niet uitvoerbaar” wegens de amnestiewet.

De Krijgsraad schuift die afweging van het OM nu terzijde en volgt toch het Hof. Het argument van het Hof was dat de grondwet elke burger het recht garandeert op behandeling van zijn klacht „binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter”.

Volgens de Krijgsraad kan op grond van de nationale wetgeving elke Surinaamse rechter ook zelf oordelen over grondwettelijkheid van een wet. De Krijgsraad oordeelt dat de amnestiewet strijdig is met de grondwet vanwege de inmenging in een lopend proces. (NRC)