Groen is niet meer heilig, dus weg met Amstelglorie

De gemeente wil tienduizenden woningen bouwen. Daarbij viel het oog ook op de groene oase Amstelglorie. De tuintjes dreigen te worden „weggebulldozerd”.

Amstelglorie aan de Amstel. De gemeente wil er flats neerzetten, ondanks de eerder aangenomen motie Hoofdgroenstructuur.
Amstelglorie aan de Amstel. De gemeente wil er flats neerzetten, ondanks de eerder aangenomen motie Hoofdgroenstructuur. Foto Hollandse Hoogte

De naam van het volkstuincomplex getuigt van trots en geluk: Tuinpark Amstelglorie. Het ligt vlak over de Utrechtsebrug in een slinger aan de Amstel; een oase van planten-, bomen- en vogelrijkdom. Sinds 1953 bieden 440 tuinen aan Amsterdammers stilte en groen. Er staan 400 gegadigden op de wachtlijst, zo geliefd is Amstelglorie. Ergens verscholen ligt het tuinhuis waar Jan en Karina Wolkers in de jaren ’70 verbleven – hier schreef hij enkele grote romans.

Met schrik memoreren tuinders Jeroen van der Spek en Anne-Mariken Raukema een recente uitspraak van VVD-wethouder Van der Burg (Ruimtelijke Ordening): „Groen is niet meer heilig.” Mede als gevolg van deze ‘ontheiliging van het groen’ is Tuinpark Amstelglorie een van de aangewezen plekken waar Amsterdam binnenkort 1.500 woningen wil bouwen. De tuinen worden dan „weggebulldozerd”. Dit als onderdeel van het ambitieuze plan Koers 2025: binnen negen jaar wil het college 50.000 tot 70.000 nieuwe woningen realiseren, zowel binnen de Ring als daarbuiten. „Amsterdam is hot”, zegt Van der Spek, „de gemeente wil in versneld tempo huizen bouwen. Er zijn al meer tuinparken opgeofferd aan woningbouw.” De tuinparkbewoners hebben zeker begrip voor deze huizenbouw, maar Tuinpark Amstelglorie is méér dan alleen wat volkstuinen bij elkaar. „Het park is open voor omwonenden en passanten, en zij maken er veel gebruik van. Voor gezinnen met kinderen uit de binnenstad is dit park noodzakelijk”, aldus Raukema. Beleidsmatig gesproken zou doorslaggevend moeten zijn dat Amstelglorie onderdeel uitmaakt van de Amstelscheg, een groenvoorziening die de binnenstad verbindt met het landschap erbuiten. Raukema: „Deze Amstelscheg is door stadsarchitect Van Eesteren in de jaren ’30 ontwikkeld uit een sociaal-democratisch idee: bewoners kunnen binnen een kwartier in het groen zijn. Amsterdam heeft met de motie Hoofdgroenstructuur het groen in de stad, en dus ook de Amstelscheg, onaantastbaar verklaard. Maar helaas wordt daaraan getornd.”

Het bestuur van Amstelglorie heeft een brief aan het college en de gemeenteraad geschreven om te pleiten voor herbezinning. Het park is opgenomen in de zogenaamde ‘strategische reserve’, wat betekent dat „de gemeente de komende tijd gaat onderzoeken wat mogelijk is”, zoals wethouder Van der Burg in een schriftelijke reactie laat weten. „Het college van B&W wil de groei van Amsterdam mogelijk maken. Dat betekent dat we ruimte scheppen voor woningbouw en kijken hoe we met voorzieningen, openbare ruimte en parken omgaan. We moeten de bestaande ruimte dus op een andere manier inrichten en met elkaar gebruiken.”

In de brief wijst Amstelglorie op de noodzaak van groenstroken om de luchtkwaliteit van de stad te garanderen en op het waterbergende vermogen. Raukema: „Iets verderop ligt het Amstelkwartier met hoogbouw en beton. Dat gaat ook voor Amstelglorie gelden. Hierdoor ontstaan Parijse toestanden bij hevige regenval: het water kan niet weg, de stad stroomt vol.” De bewoners van Amstelglorie hebben het idee dat de raad het complex ziet als een „overgeschoten postzegeltje dat weggegumd kan worden”. Op 15 juni beslist de gemeenteraad over Koers 2025 en de voorgestelde gebieden die voor woningbouw worden aangewezen.