Fors meer kinderen in kinderopvang in 2015

Ouders krijgen 62 procent van de kosten vergoed. Een kind zit gemiddeld zeventien uur per week in de opvang, blijkt uit cijfers van het CBS.

Beeld van kinderdagverblijf Pepijn in Haarlem uit 2010.
Beeld van kinderdagverblijf Pepijn in Haarlem uit 2010. Foto Koen Suyk/ANP

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, is na drie jaar van daling in 2015 weer fors gestegen. Maar liefst twaalfduizend kinderen meer dan in 2014 werden onderbracht bij een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang (bso), zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Ruimere regels voor het ontvangen toeslag lijken van invloed op de stijging.

De Belastingdienst keerde afgelopen jaar voor 767.000 kinderen een opvangtoeslag uit. In topjaar 2011 ontvingen ouders nog voor 835.000 kinderen een vergoeding, maar daarna nam dat aantal geleidelijk aan af tot 755.000 toeslagen in 2014.

Gekeken naar de verdeling van kinderen over de verschillende opvangmogelijkheden valt op dat de buitenschoolse opvang sinds 2014 populairder is dan het kinderdagverblijf. Die trend zette zich vorig jaar voort: 356.000 kinderen gingen naar een bso, terwijl 344.000 kinderen in de dagopvang werden ondergebracht. Voor 141.000 kinderen werd een gastouder ingezet.

Wisselende regels ten aanzien van toeslagen

Een reden voor de stijging lijkt te liggen in de wisselende regelgeving ten aanzien van de uitkering van toeslagen. De hoogte hiervan hangt af van de opvangkosten en het inkomen van de ouders in het betreffende jaar. De afgelopen jaren is de regelgeving hieromtrend diverse keren gewijzigd.

Vanaf 2012 is het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal uren dat de minst werkzame ouder betaalde arbeid verricht. Bovendien is de ouderbijdrage vanaf 2009 verhoogd. Dat betekent dat ouders met een gezamenlijk verzamelinkomen vanaf 118.189 euro en met één kind in de opvang in 2013 helemaal geen toeslag ontvingen. Die regeling is vanaf 2014 weer wat verruimd, wat effect lijkt te hebben op het aantal kinderen dat naar de dagopvang wordt gebracht.

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar verder omhoog. Afhankelijk van het inkomen van ouders gaan die er in 2017 enkele tientallen euro’s tot meer dan 900 euro op vooruit, zo bleek eind mei uit een brief die minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) naar de Tweede Kamer stuurde.

Kosten honderd euro hoger

De kosten voor kinderopvang bedroegen in 2015 gemiddeld 5.700 euro, zo becijferde het CBS. Dat is, na correctie voor inflatie, honderd euro meer dan een jaar eerder. Doordat de gemiddelde kinderopvangtoeslag 3.500 euro bedroeg, werd 62 procent van de kosten vergoed. In 2008 werd nog 81 procent van de kosten voor opvang vergoed.

Volgens het statistiekbureau ging in 2015 twee- en driejarige kinderen de meeste uren naar de opvang: gemiddeld 850 uur per jaar, wat neerkomt op gemiddeld zeventien uur per week. Voor oudere kinderen neemt dat cijfer logischerwijs af wanneer ze naar de basisschool gaan. Een derde van de vijfjarigen ging voor gemiddeld acht uur per week naar een gastouder of bso.

    • Jorg Leijten