Uitspraak Krijgsraad Suriname: proces tegen president Desi Bouterse moet worden hervat

De Krijgsraad in Suriname heeft donderdag bevolen dat het Decembermoordenproces, met president Desi Bouterse als hoofdverdachte, moet worden hervat. Het Openbaar Ministerie moet op 30 juni zijn requisitoir houden, waarop de strafeis volgt. De uitspraak van de Krijgsraad volgt, nadat het Surinaamse Hof van Justitie in december al beval dat het proces hervat moest worden. Dit gebeurde na een verzoek van nabestaanden van de Decembermoorden, waarbij op 8 december 1982 vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire bewind-Bouterse in Fort Zeelandia werden vermoord. Met de uitspraak van de Krijgsraad is de omstreden amnestiewet van april 2012, waarbij verdachten van vervolging werden gevrijwaard van tafel. In mei 2012 had de Krijgsraad nog besloten het proces, dat eind 2007 begon, op te schorten. Een nog op te richten Constitutioneel Hof zou dan bepalen of de amnestiewet in strijd is met de grondwet, die „inmenging in een lopend proces” verbiedt. In maart gaf het OM aan de Krijgsraad te kennen dat het vonnis van het Hof van Justitie tot hervatting „niet uitvoerbaar” was wegens de amnestiewet. Het argument van het Hof van Justitie om hervatting van het proces te bevelen was dat de grondwet elke burger het recht garandeert op behandeling van zijn klacht „binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter”. De Krijgsraad volgt nu dit argument. Advocaat van de nabestaanden Hugo Essed denkt dat er na een vonnis van de Krijgsraad hoger beroep van verdachten volgt, waarna de zaak „nog jaren kan duren”. (NRC)