Brieven over het racismedebat

Racisme in context

Het debat over de vraag of en zo ja in welke mate racisme in Nederland een structureel probleem is, woedt in volle hevigheid en ongenuanceerd. Racisme is verderfelijk, van welke kant het ook komt en welke vorm het ook heeft. De toon en de vorm van de discussie zijn echter even zorgelijk als het onderwerp waarover het gaat. Racisme is nu een containerbegrip waarover geen inhoudelijke discussie mogelijk lijkt. Philip Huff schrijft zelfs (8/6) dat wie zijn kinderen naar het huidige Sinterklaasjournaal laat kijken racist is. Hij slingert in zijn artikel het begrip om zich heen zonder het een historische context te geven of een poging tot definitie te doen. We kunnen zo doorgaan totdat alle zelfbenoemde opiniemakers elkaar voor racist of verongelijkte zwarte hebben uitgemaakt, maar dan zijn we helemaal niets opgeschoten.

Als we het publieke debat met enige kans van slagen willen voeren moeten we het racisme in zijn historische context plaatsen. Dat kan door op zoek te gaan naar de historische oorsprong ervan in dit land en naar de lijnen die vandaar lopen naar het huidige racisme. Daarvoor is ook al veel voorwerk gedaan. Alleen met die kennis kunnen we serieus praten over de mogelijkheden en manieren om er een eind aan te maken. Het lijkt een cliché maar het is juist daarom waar: met de kennis van het verleden kunnen we het heden begrijpen en zorgen voor een betere toekomst. Dat geldt ook voor het racisme dat onze samenleving zal verscheuren, als het debat gevoerd blijft worden op de toon van Philip Huff, en helaas vele anderen.

Historicus, Schiedam

Nieuw dieptepunt

Je tegenstanders in een of ander debatje van racisme beschuldigen lijkt wel een volkssport te worden in Nederland. Een nieuw record (of dieptepunt?) op dit gebied is nu bereikt door Philip Huff in zijn opiniestuk als hij stelt dat je een racist bent „als je je kinderen naar het huidige Sinterklaasjournaal laat kijken”. Veel gekker moet het niet worden; dat kan misschien ook niet.

Hendrik de Buyzer, Den Haag

De lol is eraf

Philip Huff eindigt zijn artikel met: als je je kinderen naar het huidige Sinterklaasjournaal laat kijken, ben je racist. Ooit verkondigden de Hageprekers hun geloof clandestien. Laat een ieder zijn Sinterklaas vieren gelijk de Hageprekers. Clandestien, op zijn eigen wijze, ondergronds en ondoorgrondelijk voor hen die zich eraan storen. De lol is er wat mij betreft af.

Karel Schell

Geen oplossing zo

Voor de reactie van Philip Huff op het artikel van Rob Waumans geldt: de pot verwijt de ketel dat hij zwart(e) (Piet) ziet. Huff eindigt zijn reactie met de opmerking dat de oplossing ligt in het loslaten van het eigen gelijk, maar beweert in één adem dat wie zijn kinderen naar het Sinterklaasjournaal laat kijken, een racist is. Hoe tegenstrijdig kun je zelf zijn ? Onderkennen dat veel mensen aanstoot nemen aan Zwarte Piet en openstaan voor verandering is prima. Iedereen die (nog) gehecht is aan de huidige Sinterklaastraditie wegzetten als racist is onzin en niet oplossingsgericht.

Marcel de Haan, Malden

    • Henk Slechte
    • Historicus Schiedam
    • Hendrik de Buyzer, Den Haag
    • Karel Schell
    • Marcel de Haan, Malden