Top-10

none

Als ik vanaf Schiphol ga vliegen, werp ik altijd een blik in de boekhandel. Zo ook deze keer. De top-10 is mij wel bekend.

Ik heb mijzelf afgeleerd om te bezwijken voor weer een boek en draai mij om. Achter mijn rug vindt er een gesprek plaats tussen twee heren. „Ken jij dat boek? Spreek als TED?”

„Ja hoor”, is het antwoord, „dat gaat over die beer die zo grof in zijn mond is. Je weet wel van die leuke films. Ik wist alleen niet dat ze er ook een boek over hadden geschreven.”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • een onzer redacteuren