‘Laat iedereen huurheffing betalen’

De verhuurdersheffing moet ook worden opgelegd aan verhuurders in de vrije sector en eigenaren van koopwoningen. Nu betalen alleen eigenaren van sociale woningen, veelal woningcorporaties, die heffing. Corporaties bouwen daardoor minder nieuwe woningen of hevelen woningen over naar de vrije sector door de huur te verhogen.

Dat concludeert het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) in een onderzoek naar de gevolgen van de in 2013 ingevoerde heffing. De studie is verricht in opdracht van de woningcorporaties, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De heffing is ingevoerd om het begrotingstekort terug te dringen. In 2013 leverde dat 48 miljoen euro op. Nu is de opbrengst opgelopen tot meer dan een miljard euro. Volgend jaar gaat het naar verwachting om 1,7 miljard. Iedereen moet naar draagkracht meebetalen om de begroting op orde te brengen, stelt COELO. „Maar bij de verhuurdersheffing is het eerder andersom. Eigenwoningbezitters betalen niets, vooral huurders van corporatiewoningen worden getroffen.”

Invoering van de heffing leidde in 2013 tot een politieke crisis nadat toenmalig Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) zich ertegen had gekeerd. Daardoor dreigde het woonakkoord van minister Blok (Wonen, VVD) in de senaat te sneuvelen. Duivesteijn ging alsnog akkoord nadat Blok had toegezegd dat de heffing in 2016 geëvalueerd zou worden.

Die evaluatie wordt volgende week verwacht. Volgens Blok bevat het COELO-onderzoek geen argumenten om de heffing ter discussie te stellen. „Corporaties staan er financieel goed voor en het is juist beleid om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen”, aldus zijn woordvoerder.