Politietop onderzoekt uitgaven OR-voorzitter

Voorzitter Giltay van de OR bij de politie legt tijdelijk zijn functie neer wegens integriteitsonderzoek, dat topman Akerboom vroeg.

De politie is een integriteitonderzoek begonnen naar de bestedingen van de eigen Centrale Ondernemingsraad (COR). Volgens bronnen bij de politie wordt er vooral onderzoek gedaan naar de uitgaven van de voorzitter van de COR Frank Giltay. De voorzitter heeft woensdag laten weten met onmiddellijke ingang voor de duur van het onderzoek zijn functie neer te leggen.

De baas van de politie, Erik Akerboom, heeft de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten zelf opdracht gegeven tot „een oriënterend onderzoek naar de besteding van het budget dat door de korpschef aan de Centrale Ondernemingsraad is verstrekt en de verantwoording daarvan”.

De aanleiding voor het onderzoek is volgens de politie „dat er vragen zijn gerezen bij de doelmatigheid van een aantal uitgaven. Een dergelijk onderzoek dient zorgvuldig uitgevoerd te worden”. Om die reden zegt de politie voorlopig geen nadere mededelingen te doen.

Het budget van de COR bedroeg in 2015 1,6 miljoen euro. Dit jaar heeft de ondernemingsraad uit de politiemiddelen 1,4 miljoen euro tot zijn beschikking. Dat geld is vooral bedoeld voor trainingen, congressen en opleidingen.

Volgens bronnen bij de politie zou Giltay voor duizenden euro’s facturen hebben ingediend die vaak niet of nauwelijks waren gespecificeerd. Er zouden ook opvallend veel uitgaven zijn gedaan zijn aan etentjes, evenementen, dure hotels en buitenlandse reizen. Een deel van de uitgaven zou door Giltay zijn gedaan met een speciale creditcard van de COR.

Giltay zegt desgevraagd dat hij „niet onrechtmatig” uitgaven heeft gedaan voor de COR. „Het onderzoek richt zich alleen op de doelmatigheid heeft de korpschef gezegd’’, zegt hij Giltay. Berichten over exorbitante uitgaven doet hij af als roddel en achterklap binnen de politie. „Er zijn mensen die mij een oor willen aannaaien.”

Giltay is sinds 2010 voorzitter van de COR. Daarvoor bekleedde hij die functie bij de ondernemingsraad van de politie in Amsterdam. Hij gold als een vertrouweling van de eind vorig jaar opgestapte korpschef Gerard Bouman. Het budget van de COR is door de korpschef verstrekt. Vlak voor zijn vertrek heeft Bouman Giltay nog bevorderd van inspecteur tot hoofdinspecteur. Dit bevestigt Bouman maar hij wil verder „niets zeggen” over het nu lopende onderzoek.

Op dezelfde dag van de bekendmaking van het nieuws over het onderzoek naar de COR liet de politie ook weten dat de van grootschalige corruptie verdachte ex-rechercheur Mark M. uit Weert officieel is ontslagen. „Het disciplinaire onderzoek naar Mark M., waarvan de eerste resultaten van het strafrechtelijke onderzoek deel uitmaken, bevat voor de politie voldoende gronden om hem te ontslaan’’, aldus de politie.

Aan Mark M. is de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd wegens „zeer ernstig plichtsverzuim”. Dit plichtsverzuim bestaat uit het veelvuldig raadplegen van politiesystemen en het delen van deze informatie met onbevoegden.

De rijksrecherche is inmiddels begonnen aan een nieuw groot onderzoek naar corruptie binnen de politie, deze keer in Den Haag. Vorige week woensdag is een agent aangehouden wegens het lekken van informatie aan derden..