Miljardenschade voor Nederlandse economie bij Brexit

Door teruglopende handel kan het verlies voor Nederland oplopen tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product in 2030 (10 miljard euro).

Paul Ellis/AFP

Als de Britten over twee weken besluiten om de Europese Unie te verlaten, dan levert dat Nederland een economisch verlies op van 8 tot mogelijk wel 10 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB) naar de kosten van een Brexit.

Door teruglopende handel kan het verlies voor Nederland oplopen tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product in 2030 (10 miljard euro). Als minder handel ook tot minder innovatie leidt dan loopt dit bedrag op tot mogelijk zelfs op tot 16,5 miljard, zo becijfert het CPB. De voedselverwerkende industrie zou het hardst geraakt worden.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Uit CBS-cijfers blijkt dat het VK de derde handelspartner van Nederland is, na Duitsland en België. Maar de Britten zijn eigenlijk nóg belangrijker. Kijk je naar wat Nederland verdient met de export (de toegevoegde waarde), dan is het VK zelfs de tweede handelspartner van Nederland.

Van de totale productie van goederen en diensten in Nederland hangt 3,7 procent samen met de vraag vanuit het VK. Dit zorgt voor 300.000 banen, ofwel 3,3 procent van de Nederlandse werkgelegenheid, zo berekende ING reeds.

Het CPB stelt dat de schade van een Brexit zeker 20 procent lager uitvalt als er na een Brexit een nieuw handelsverdrag wordt gesloten met het VK. Zo’n verdrag stelt standaarden vast waaraan het VK en de EU zich moeten houden, maar herstelt niet de volledige toegang tot de interne markt.

    • Camil Driessen