Automatische donorregistratie sneeft waarschijnlijk

Het wetsvoorstel van Kamerlid Pia Dijkstra (D66) voor een actief donorregistratiesysteem (ADR) lijkt te sneuvelen nu het CDA zich er dinsdag tegen heeft gekeerd. De partijen die voor het nieuwe systeem zijn (D66, PvdA, SP, GroenLinks) hebben onvoldoende zetels voor een meerderheid. Zij kunnen nog geholpen worden door VVD’ers. De VVD is tegen het ADR, maar maakt van het onderwerp een ‘vrije kwestie’ voor haar Kamerleden.

Het door Dijkstra voorgestelde systeem houdt in dat mensen automatisch orgaandonor zijn, tenzij ze aangeven dit niet te willen of de keuze over te laten aan hun familie. Op dit moment moet er voor donatie expliciete toestemming zijn van de donor.

Donderdag zou de Tweede Kamer debatteren over het voorstel, maar het is nu onzeker of dat doorgaat.

In een debat over ADR in februari zei Hanke Bruins Slot (CDA) dat haar fractie „op een heel constructieve manier” naar het voorstel zou kijken. Een bezwaar tegen ADR is voor het CDA dat het inbreuk maakt op het zelfbeschikkingsrecht van de donor. Ook maakt de partij zich zorgen over laaggeletterden en wilsonbekwamen. De kans bestaat dat zij onder het ADR als donor geregistreerd staan terwijl ze daar nooit bewust voor hebben gekozen. (NRC)