Actieplan kabinet voor vijftigplussers

Het kabinet gaat vijftigplussers die grote kans lopen op langdurige werkloosheid een korte periode intensief helpen. Dat is onderdeel van een plan dat minister Asscher (Sociale Zaken, Pvda) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het tweejarige plan begint in 2017 en er is 68 miljoen euro voor uitgetrokken. Met de intensieve begeleiding wil het kabinet 10.000 werkzoekenden helpen. Ook komt er een campagne voor het inwinnen van een ‘tweede loopbaan-advies’. Verder wordt de minimumleeftijd voor de zogenoemde no risk-polis verlaagd naar 56 jaar. Met deze regeling kunnen werkgevers een uitkering aanvragen voor oudere werknemers die binnen vijf jaar dienstverband ziek worden. (NRC)