Verzekeraars zien kosten hevige regenval fors oplopen

Waterschade in Vlierden
Waterschade in Vlierden Foto Bram Saeys

De schade na de hevige regenval van afgelopen week bedraagt ongeveer 20 miljoen euro, zo blijkt uit „een ruwe schatting” van het Verbond van Verzekeraars. Het bedrag heeft betrekking op schade van particulieren; bedrijven en de landbouw zijn niet meegerekend.

Boerenorganisatie ZLTO denkt dat alleen al in Noord-Brabant de boeren ongeveer één miljoen euro schade hebben geleden, vooral doordat gewassen zijn beschadigd en later dit jaar niet geoogst kunnen worden. De organisatie roept ondernemers op na te gaan of zij waterschappen aansprakelijk kunnen stellen, en meent dat het tijd wordt voor „nieuw beleid” bij waterschappen.

Bij particulieren is vooral schade ontstaan doordat dakgoten overliepen en riolen het vele water niet konden verwerken; water liep via daken huizen in, vloeren en meubilair raakten beschadigd.

Verzekeraars maken zich zorgen over het almaar stijgende aantal schades na hevige regenval. Het jaarlijkse schadebedrag is in enkele jaren gestegen van 50 miljoen naar 90 miljoen euro, en zal zonder maatregelen als gevolg van klimaatverandering in het ergste geval met nog eens bijna 140 procent stijgen, vreest het Verbond van Verzekeraars.

De organisatie vindt dat gemeenten, provincies en waterschappen méér moeten doen om de effecten van klimaatverandering, en dan vooral de hevige zogenoemde „piekbuien” in de zomer, te verkleinen.