Kans op meerderheid voor automatische donorregistratie slinkt

Het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) voor een actief donorregistratiesysteem (ADR) lijkt te sneuvelen nu het CDA zich er dinsdag tegen heeft gekeerd. De partijen die voor het nieuwe systeem zijn (D66, PvdA, SP, GroenLinks) hebben onvoldoende zetels voor een meerderheid. Zij kunnen nog geholpen worden door VVD’ers. De VVD is tegen het ADR, maar maakt van het onderwerp een ‘vrije kwestie’ voor haar Kamerleden.

Het door Dijkstra voorgestelde registratiesysteem houdt in dat mensen automatisch orgaandonor zijn, tenzij ze aangeven dit niet te willen of de keuze over te laten aan hun familie. Hiermee wordt het huidige systeem omgedraaid: Op dit moment moet er voor donatie expliciete toestemming zijn van de donor.
Donderdag zou de Tweede Kamer debatteren over het voorstel, maar het is nu onzeker of dat doorgaat.

In een debat over ADR in februari zei Hanke Bruins Slot (CDA) dat haar fractie „op een heel constructieve manier” naar het voorstel zou kijken: de partij was dus niet op voorhand tegen. Een bezwaar tegen ADR is voor het CDA dat het inbreuk maakt op het zelfbeschikkingsrecht van de donor. Ook maakt de partij zich zorgen om laaggeletterden en wilsonbekwamen. De kans bestaat dat zij onder het ADR als donor geregistreerd staan terwijl ze daar nooit bewust voor hebben gekozen.Volgens Bruins Slot kan zo’n inbreuk gerechtvaardigd zijn wanneer de effectiviteit voldoende is aangetoond en er geen betere middelen beschikbaar zijn.

Het CDA heeft nu besloten dat over beide elementen nog te veel onduidelijkheid bestaat. Ook maakt de partij zich zorgen om laaggeletterden en wilsonbekwamen, bij wie onder ADR de kans bestaat dat zij als donor geregistreerd staan terwijl ze daar nooit bewust voor hebben gekozen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer weer over het voorstel.

    • Floor Rusman