Integriteitsonderzoek naar ondernemingsraad politie

De voorzitter van de ondernemingsraad, Frank Giltay, legt tijdelijk zijn functie neer.

Foto Remko de Waal/ ANP

De politie begint een eigen integriteitsonderzoek naar het handelen van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De baas van de politie, Erik Akerboom, heeft de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten opdracht gegeven tot “een oriënterend onderzoek naar de besteding van het budget dat door de korpschef aan de Centrale Ondernemingsraad is verstrekt en de verantwoording daarvan”.

Functie neerleggen

In ieder geval tijdens het onderzoek zal de voorzitter van de COR Frank Giltay zijn functie neerleggen, dat zegt een woordvoerder van de ondernemingsraad. De aanleiding voor het onderzoek is volgens de politie “dat er vragen zijn gerezen bij de doelmatigheid van een aantal uitgaven. Een dergelijk onderzoek dient zorgvuldig uitgevoerd te worden”. Om die reden zegt de politie voorlopig geen nadere mededelingen te doen.

Het budget van de COR bedroeg in 2015 1,6 miljoen euro. Dit jaar heeft de ondernemingsraad uit de politiemiddelen 1,4 miljoen euro tot zijn beschikking.

,,Het lijkt me verstandig om gedurende het onderzoek deze functie niet uit te oefenen. Eerst moet er opheldering komen van een aantal zaken en zolang dat er niet is kan ik deze functie niet optimaal uitoefenen’, zegt Giltay. Hij was de eerste voorzitter van de COR van de nationale politie. Eerder bekleedde hij die functie in de regio Amsterdam/ Amstelland.

Het nieuws over het integriteitsonderzoek komt op de dag dat de politie ook bekend maakt dat de van grootschalige corruptie verdachte ex-rechercheur Mark M. uit Weert officieel is ontslagen. ,,Het disciplinaire onderzoek naar Mark M., waarvan de eerste resultaten van het strafrechtelijke onderzoek deel uitmaken, bevat voor de politie voldoende gronden om hem te ontslaan’’, aldus de politie.

Aan Mark M. is de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd wegens ,,zeer ernstig plichtsverzuim’’. Dit plichtsverzuim bestaat onder meer uit het veelvuldig raadplegen van politiesystemen en het delen van deze informatie met onbevoegden.

Mark M. werkte van 2009 tot zijn arrestatie in oktober 2015 bij de politie. De voorlopige hechtenis van hem en zijn medeverdachte Marc S. is op vrijdag 3 juni onder voorwaarden geschorst. Het proces gaat verder op 19 december 2016. De inhoudelijke behandeling van deze zaak volgt naar verwachting in mei 2017.

    • Marcel Haenen