In beeld

Mee met de gevaarlijkste VN-vredesmissie van dit moment

Zelden heeft een vredesmissie van de Verenigde Naties zo vaak in het zand moeten bijten als die in Mali. De missie, afgekort Minusma, is de dodelijkste van alle VN-operaties op dit moment. Fotografe Mariëlle van Uitert ging een week lang mee op patrouille met Nigerbat.
Tot nu kwamen 86 VN-medewerkers om in Mali: blauwhelmen, politie en burgerpersoneel. Vorige week nog stierven in totaal negen mannen door aanslagen en een landmijn.
Mariëlle van Uitert
Mariëlle van Uitert reisde met een VN-bataljon uit Niger door de gebieden waar Toeareg-stammen wonen, die worden aangevallen door talloze milities. In de dorpen waar zij kwamen, ten oosten van Gao, vermoordden rebellen kort daarvoor vrouwen en kinderen.
Mariëlle van Uitert
Afrikaanse soldaten, zoals die van het Nigerese bataljon, vormen het merendeel van de militaire vredesmacht.
Mariëlle van Uitert
Ook Nederlandse soldaten maken deel uit van Minusma. Ze kunnen slecht tegen de hitte in Gao, die kan oplopen tot 50 graden, en missen de kennis van de plaatselijke cultuur en taal.
Mariëlle van Uitert
Tsjadiërs, de ‘woestijnratten’ van de missie, kennen het terrein en worden gezien als de beste soldaten. Maar de Afrikaanse soldaten zijn slecht uitgerust en dus een gemakkelijk doelwit bij hinderlagen en landmijnen. Mede daardoor is het aantal slachtoffers zo hoog.
Mariëlle van Uitert
Het conflict in Mali vindt zijn oorsprong in een opstand van de Toearegs in het noorden. Dit Berbervolk maakte eeuwenlang de dienst uit op de eindeloze zandvlaktes van de Sahel en de Sahara: eerst met hun kamelenkaravanen vol zout en goud, later met vrachtauto’s vol handelswaar.
Mariëlle van Uitert
Sinds de Malinese onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960 namen de Toearegs het verscheidene malen op tegen de centrale regering in Bamako, de laatste keer in 2012.
Mariëlle van Uitert
De opstand van de Toearegs werd gekaapt door moslimfundamentalisten uit de Arabische wereld, Algerije in het bijzonder. Zij veranderden Noord-Mali in een streng islamitisch tuchthuis, tot ergernis van de gematigde Malinese moslims.
Mariëlle van Uitert
De gevangenis in Gao, waar twintig of meer mensen in één kleine cel verblijven.
Mariëlle van Uitert
In de gevangenis in Gao worden extremisten gescheiden door ze een aparte kamer te geven, om te voorkomen dat andere gevangenen hun extreme ideeën overnemen.
Mariëlle van Uitert
Vrouwelijke leden van de Dousack-stam in Tagater.
Mariëlle van Uitert
De Dousack-stam verkoopt onder andere kippen aan Nigerbat.
Mariëlle van Uitert
De taak van Minusma is om het land te stabiliseren.
Mariëlle van Uitert
Met de Toearegs is enig succes geboekt: zij sloten vorig jaar een vredesverdrag met de regering. Ook sloten de twee grootste Toeareg-facties onderling vrede.
Mariëlle van Uitert
De terreurgroepen, zoals Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQMI), laten steeds regelmatiger van zich horen. Het hoort alleen niet in het mandaat van de blauwhelmen om hen uit het noorden te verdrijven. Zij zijn slechts doelwit.
Mariëlle van Uitert