Voorschool jonge kinderen wél zinnig

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werkt wél. Jarenlang zeiden experts dat het weinig tot geen zin had kinderen met taalachterstand te onderwerpen aan educatieve methodes op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Uit drie Nederlandse onderzoeken blijkt nu dat het toch effectief is. Dat laat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) dinsdag in een brief aan de Kamer weten.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in, schrijft hij. VVE kan zorgen voor halvering van de achterstand op woordenschat. En hoe meer kinderen met achterstand er bij elkaar zitten, hoe groter de effecten. Dat heeft, blijkt uit een studie door de Universiteit Utrecht en het Kohnstamm Instituut, onder meer te maken met de focus van de leidsters (het zijn bijna uitsluitend vrouwen); als er meer kindjes zijn die hulp nodig hebben, zet het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal daar meer op in.

Voor rekenen is geen inhaaleffect aangetoond. Ook werkt VVE vooral voor kinderen met een achterstand: kinderen die van huis uit goed Nederlands leren, hebben er minder aan.

Dekker is verheugd over de resultaten; eindelijk is er duidelijkheid en goed nieuws. Maar hij is ook kritisch. Hij wil dat VVE alleen wordt ingezet voor kinderen die het écht nodig hebben. Te vaak bieden gemeenten taalprogramma’s aan aan kinderen die niet tot de doelgroep behoren.

Ook wil Dekker, op verzoek van de onderzoekers, dat de kwaliteit van de voorschoolse educatie verder wordt verbeterd. Dat betekent dat meer gevraagd wordt van leidsters. Zo moeten medewerkers tijdens hun opleiding (tot sociaal pedagogisch medewerker of sociaal pedagogische hulpverlener) een voldoende halen voor de VVE-module. Leidsters die na hun studie met achterstandskinderen willen werken, moeten een certificaat halen. De eisen hiervoor worden strenger, zegt Dekker. „Nu zie je dat sommige medewerkers een cursus van een paar uur doen en dan aan de slag gaan. Dat kan straks niet meer.”

    • Juliette Vasterman