Nederland is spil bij uitgifte van obligaties door de vele hier gevestigde holdings

De Europese Centrale Bank tijdens het lichtfestival luminale.
De Europese Centrale Bank tijdens het lichtfestival luminale. Foto Daniel Roland/AFP

Een kwart van alle bedrijfsobligaties die in aanmerking komen voor het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, komt uit Nederland. De meeste zijn uitgegeven door buitenlandse multinationals met een hier om fiscale redenen gevestigde Nederlandse financiële holding, die hier om fiscale redenen gevestigd zijn.

De ECB begint woensdag met het opkopen van obligaties van Europese bedrijven, in een poging de economie te stimuleren. De ECB kocht al eerder staatsobligaties., per vandaag wordt dat opkoopprogramma uitgebreid met schuldpapier van bedrijven.

In de praktijk zullen zes centrale banken verspreid over Europa de obligaties inkopen. De op te kopen obligaties logisch verdelen over die zes was ingewikkeld, doordat Nederland zo’n onevenredig deel voor zijn rekening nam.
Door simpelweg uit te gaan van de juridische vestigingsplaats van de financiële holding financieringsmaatschappij – ‘country of residence’– bleek een kwart van de ondernemingen die in aanmerking komen voor het opkopen van obligaties opeens Nederlands. Daarom besloot de ECB het criterium aan te vullen met het nieuw begrip ‘country of risk’, waarbij men onder meer kijkt waar het topmanagement zit en aan welke beurs het bedrijf genoteerd is. De centrale banken van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië kunnen zo toch het schuldpapier van de eigen multinationals opkopen die hun eigen land als ‘country of risk’ hebben.

    • Ariette Dekker