Student aan universiteit haalt sneller bachelor

Van de universitair studenten slaagt 69 procent erin binnen vier jaar zijn bachelor af te ronden. Vorig jaar was dat nog 66 procent, aldus universiteitenkoepel VSNU. Belangrijkste oorzaak van de stijging lijkt de ‘harde knip’; studenten mogen niet met de master beginnen voor ze hun bachelorgraad hebben behaald. Hierdoor schuiven studenten hun afstuderen minder vaak voor zich uit. Toen de harde knip in 2012 werd ingevoerd, was het percentage studenten dat zijn bachelor binnen vier jaar afrondt nog 56 procent. Afgelopen studiejaar is ook de uitval opuniversiteiten teruggelopen: van 8 naar 7 procent. (NRC)