‘Harde knip laat studenten sneller bachelor halen’

Studenten schuiven het afronden van hun bachelor minder vaak vooruit. Ook de uitval is wederom lager op universiteiten.

Studenten aan de Universiteit van Amsterdam volgen college.
Studenten aan de Universiteit van Amsterdam volgen college. Foto: Bart Maat / ANP

Van de universitair studenten slaagt 69 procent erin om binnen vier jaar hun bachelor af te ronden. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (66 procent), zo blijkt uit cijfers van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Belangrijkste oorzaak van de stijging lijkt de zogenoemde ‘harde knip’, wat inhoudt dat studenten niet met de master mogen beginnen zolang ze hun bachelorgraad nog niet hebben behaald. De maatregel zorgt ervoor dat studenten hun afstuderen minder vaak voor zich uit schuiven.

Toen de harde knip in 2012 werd ingevoerd, was het percentage studenten dat hun bachelor binnen vier jaar afrondt nog 56 procent. Sindsdien stijgt dat percentage ieder jaar.

Minder uitval

Het afgelopen studiejaar is ook de uitval in het academisch onderwijs iets teruggelopen. Waar het uitvalpercentage vorig jaar op 8 procent staat, is dat volgens de laatste cijfers 7 procent. Van alle studenten die vorig collegejaar als eerstejaars begonnen, is 79 procent ingestroomd naar het tweede jaar.

Om uitval te beperken proberen universiteiten te selecteren aan de poort, door middel van de harde knip. Ook wordt meer geïnvesteerd in voorlichting; studenten kunnen meelopen, proefstuderen en studiekeuzeworkshops volgen. In een verklaring constateert VSNU-vicevoorzitter Sibrand Poppema dat dit soort maatregelen succes hebben.

“De maatregelen die universiteiten nemen om het studietempo te verhogen blijken effectief en terecht. Het matchingsbeleid en de vervroegde aanmelddatum naar 1 mei helpen bovendien goed om een student sneller op de juiste plek te krijgen.”

Overigens zijn studenten lang niet altijd te spreken over maatregelen die het studietempo opvoeren, zoals de harde knip en het bindend studieadvies. Tijdens de Maagdenhuisbezetting was één van de eisen van studentenvakbond LSVB aan minister Bussemaker (Onderwijs) dat dit soort maatregelen zouden verdwijnen.

    • Sjoerd Klumpenaar