Correcties & Aanvullingen

In het bericht Ook nog bespot om ‘pannenkoekspelling’ (nrc.next 4 juni, p. 2) is de reactie van de Taalunie weggevallen. Emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde Anneke Neijt verwijt de Taalunie oneigenlijk keurmerkgebruik. Volgens haar krijgen alleen boeken met officiële spelling het keurmerk, nodig voor boeken die met subsidie worden gekocht, zoals schoolboeken. Onjuist, stelt de Taalunie. De officiële spelling in Nederland en Vlaanderen wordt op voorspraak van de Taalunie voorgeschreven voor overheid en onderwijs. „Maar dat houdt voor schoolboeken geen enkele verplichting in het keurmerk te gebruiken.” Het geeft gebruikers wel de zekerheid dat de officiële spelling is gevolgd, zegt de Taalunie.