Bijna 300 miljoen voor scholen in Gronings bevingsgebied

Het gaat om het versterken van de gebouwen, maar ook om het toekomstbestendig maken vanwege krimpproblematiek.

Minister Kamp bekijkt tijdens een werkbezoek naar een techniek om gebouwen te verstevigen.
Minister Kamp bekijkt tijdens een werkbezoek naar een techniek om gebouwen te verstevigen. Foto Robin Utrecht / ANP

Verschillende Nederlandse overheden en de NAM stellen de komende negen jaar in totaal 290,5 miljoen euro beschikbaar voor scholen die in het bevingsgebied in Groningen liggen. Dat maakte minister Kamp (VVD) van Economische Zaken bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

De bedoeling is niet alleen om de schoolgebouwen te verstevigen en beschermen tegen bevingsschade, maar ook om ze toekomstbestendig te maken. Het gebied kampt naast schade door bevingen ook met flinke bevolkingskrimp. Het programma dat van het geld betaald wordt, is er volgens minister Kamp op gericht om te “voorkomen dat ondoelmatige investeringen worden gedaan en scholen te maken krijgen met meerdere verbouwingen”.

Onder één dak

Niet alle 101 schoolgebouwen die volgens een inventarisatie verstevigd moeten worden, worden daarom daadwerkelijk aan een verbouwing onderworpen. In het plan worden 41 scholen versterkt, 60 buiten gebruik gesteld en 29 nieuwe schoolgebouwen neergezet. In sommige nieuwe gebouwen komen verschillende scholen onder één dak. In de gemeenten blijven 70 schoolgebouwen over waarin 92 scholen zullen zitten.

Volgens Kamp betreft de financiering van het scholenprogramma voor het grootste deel een nieuwe investering. Omdat het programma met name is ingegeven door de bevingsproblematiek, draagt de NAM het meeste bij: 172,5 miljoen euro. De ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betalen gezamenlijk 73,5 miljoen. De negen betrokken gemeenten investeren zelf 44,5 miljoen.

Een paar weken terug gaven de gemeenten aan 111 miljoen euro van het Rijk te claimen die ze tekort kwamen om het plan uit te voeren.

Energiepremie

Opvallend in de brief is ook dat minister Kamp de energiepremie voor Groningers met bevingsschade niet voortzet, terwijl de Kamer daar in een motie van VVD-Kamerlid Bosman nadrukkelijk op aandrong. Gedupeerden met meer dan duizend euro schade maakten tot januari aanspraak op 4.000 euro om hun huis te voorzien van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen.

Volgens Kamp voldoet hij wel aan de motie doordat het kabinet in de voorjaarsnota nog eens 284 miljoen euro extra beschikbaar stelde voor het gasbevingsgebied, bovenop de 1,2 miljard die in de bestuursakkoorden beschikbaar kwam.

De minister schrijft:

“Mijn inschatting is dat de beschikbaar gestelde middelen voldoende ruimte bieden om invulling te geven aan de wens van uw Kamer om tot een combinatie te komen van verduurzaming en versterking van gebouwen. Alsmede het bieden van compensatie voor de overlast van schade. Dat is lijn met de motie Bosman.”

In totaal gaat van het extra geld 165 miljoen euro naar de verduurzaming. De rest is gereserveerd voor onderzoek (30 miljoen), compensatie provincie en gemeenten (20 miljoen), de woningmarkt ( 14 miljoen) en het werkbudget Nationaal Coördinator Groningen (55 miljoen).

    • Joram Bolle