Landen rond Noordzee zoeken samenwerking

De landen rond de Noordzee gaan intensiever samenwerken bij de aanleg van windparken op zee. Daartoe hebben de ministers van Economische Zaken een politieke verklaring getekend. De samenwerking is volgens minister Kamp (EZ, VVD) noodzakelijk om de kostprijs van de windparken op zee omlaag te brengen. Op dit moment legt Nederland zeven windparken aan die eraan moeten bijdragen dat 16 procent van de energie in 2023 duurzaam wordt opgewekt. De toekomstige samenwerking tussen de Noordzee-landen richt zich op de doelen van 2050, om de uitstoot van CO2 met 95 procent terug te brengen. (NRC)