Bisschoppen sneller uit ambt na verhullen misbruik

Paus Franciscus heeft zaterdag nieuwe regels uitgevaardigd die het makkelijker moeten maken bisschoppen uit het ambt te zetten die seksueel misbruik door geestelijken hebben geprobeerd te verhullen of te bagatelliseren. De maatregel geldt ook voor de leiders van religieuze ordes.

In de preambule van de pauselijke brief waarin deze nieuwe regels zijn vastgelegd, constateert de paus dat volgens het kerkelijke recht bisschoppen uit hun ambt kunnen worden gezet „in ernstige gevallen”. Franciscus schrijft dan dat hij nadrukkelijk wil vaststellen dat onder „ernstige gevallen” ook „plichtsverzaking van bisschoppen in de uitoefening van hun ambt, vooral in zaken van seksueel misbruik van minderjarigen of kwetsbare volwassenen.”

Volgens Radio Vaticaan wordt het nu juridisch makkelijker om bisschoppen uit hun ambt te zetten. De paus volgt met deze maatregel een advies van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen. Marie Collins, zelf slachtoffer van misbruik en lid van deze commissie, zei tegen de National Catholic Reporter te hopen dat nu niemand meer zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen. Wel zal volgens haar alles afhangen van de vraag hoe de nieuwe regels worden uitgevoerd.

Organisaties als SNAP, die slachtoffers van misbruik vertegenwoordigt, dringen al lang aan op strengere maatregelen tegen bisschoppen die misbruik hebben gebagatelliseerd, hebben geprobeerd te verzwijgen of de verantwoordelijke geestelijke stilletjes naar elders hebben overgeplaatst.

De pauselijke woordvoerder heeft al gezegd dat de nieuwe regel geen terugwerkende kracht zal hebben. Een misbruiktribunaal dat vorig jaar is ingesteld, is niet van de grond gekomen en lijkt met de nieuwe regels van de baan.

De paus gaf zijn nieuwe regels als titel mee „Als een liefhebbende moeder”. Hij schreef: „Als een liefhebbende moeder houdt de Kerk van al haar kinderen, maar behandelt en beschermt ze de kleinste en hulpeloze met erg bijzondere affectie.”