Bisschop kan na fout sneller uit ambt gezet

Paus Franciscus heeft zaterdag nieuwe regels uitgevaardigd die het makkelijker moeten maken bisschoppen en leiders van religieuze ordes uit het ambt te zetten die seksueel misbruik door geestelijken hebben geprobeerd te verhullen of te bagatelliseren.

In de preambule van de pauselijke brief waarin deze nieuwe regels zijn vastgelegd, noemt de paus expliciet „plichtsverzaking van bisschoppen in de uitoefening van hun ambt, vooral in zaken van seksueel misbruik van minderjarigen of kwetsbare volwassenen”. De nieuwe regel zal geen terugwerkende kracht hebben.

De paus volgt een advies van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen. Organisaties als SNAP, die slachtoffers van misbruik vertegenwoordigt, dringen al lang aan op strengere maatregelen tegen bisschoppen die misbruik hebben gebagatelliseerd, hebben geprobeerd te verzwijgen of de verantwoordelijke geestelijke stilletjes naar elders hebben overgeplaatst. Veel hangt volgens hen af van de uitvoering van de nieuwe regels.