Marokko alsnog akkoord met uitkeringsverdrag

In september leek een akkoord dichtbij, maar in december was het verdrag plotseling weer van tafel.

Minister Lodewijk Asscher komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.
Minister Lodewijk Asscher komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Foto Lex van Lieshout / ANP

Nederland en Marokko hebben alsnog een akkoord bereikt over het socialezekerheidsverdrag. Dat meldt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) zondag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bilaterale verdrag uit 1972 regelt de overdracht van verschillende uitkeringen van Nederland naar Marokko. Het gaat onder meer om arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen.

In het verdrag moest een aanpassing komen nadat onenigheid was ontstaan over de hoogte van de uitkeringen. Het kabinet wilde de uitkeringen verlagen naar het lokale prijspeil, maar daarvoor moest het verdrag aangepast worden.

In september bereikte Asscher na lang onderhandelen een akkoord met Marokko over het socialezekerheidsverdrag tussen beide landen, maar in december eiste Marokko op het laatste moment dat Nederlandse uitkeringen ook naar de Westelijke Sahara mogen gaan. Dat ligt echter “nationaal- en internationaalrechtelijk gevoelig”: de annexatie van dat gebied door Marokko wordt internationaal niet erkend.

Eis van tafel

Echter, enkele weken voordat Den Haag het verdrag wilde opzeggen, heeft de regering in Rabat de aanvullende eis alsnog van tafel gehaald. Daardoor zal Nederland het verdrag niet opzeggen en heeft de Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken in Rabat de aangepaste verdragstekst ondertekend. Wel zijn er nog enkele aanpassingen aangebracht in het verdrag. Er komt een financiële tegemoetkoming voor een aantal mensen met kinderbijslag en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ook zijn er werkafspraken gemaakt over vermogensonderzoeken in Marokko van mensen die een uitkering krijgen in het kader van de Participatiewet.

Door de vertraging gelden de afspraken vanaf 1 oktober, in plaats van de beoogde datum 1 januari 2016.