Stop eens met die rekenrente en stap over op individuele pensioenpotten

Bernard van Praag schreef (26/5) over het voorstel van de SER om over te stappen op individuele pensioenpotten. Volgens hem is er niets aan de hand en moeten we het huidige stelsel behouden. Ironisch genoeg noemt hij precies de pijnpunten in het huidige systeem die ons dwingen tot een stelselherziening met individuele potten als uitgangspunt. Van Praag begint met een aanklacht tegen de rekenrente, die fondsen gebruiken om te berekenen hoeveel geld zij nu in kas moeten hebben om in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat is nodig omdat we nu collectieve potten hebben. Kort door de bocht moet de rekenrente ervoor zorgen dat de potten niet te snel of te langzaam uitgekeerd worden. In een collectief systeem zit een afweging tussen nu meer pensioen uitkeren of, anticiperend op tegenvallende inkomsten, meer geld overhouden voor uitkeringen later. Zolang we hieraan vasthouden, zal er gedoe over rekenrente blijven. Verder stelt Van Praag dat niet jongeren, maar ouderen de dupe zijn van de herverdeling in het systeem. Een sterker argument tegen het huidige systeem kunnen wij ons niet indenken. De herverdeling die wij nu hebben ingebouwd, is zo ingewikkeld en ondoorzichtig, zo toont Van Praag aan, dat jongeren denken dat zij benadeeld worden terwijl ouderen denken dat juist zij de prijs betalen voor jongere generaties. Onze oproep is: stop met de rekenrente, stap over op individuele, eerlijke en transparante pensioenpotten.

    • Elene Walgenbach
    • Jurjen Hoekstra Jonge Democraten