Late Gotische teksten op Krim lijken een Russische hoax

Het is boeiend dat Gotische teksten zijn gevonden op brokstukken van een Middeleeuwse kerk op de Krim (‘Late Gotische graffiti gevonden op de Krim’, 6 mei 2016). Er zijn wel enkele eigenaardigheden: Ten eerste is de taal van de graffiti (9e-10e eeuw) vrijwel identiek aan de taal zoals we die kennen van Wulfila (4e eeuw). Onwaarschijnlijk dat deze Germaanse taal in de tussentijd zo weinig is veranderd. Ten tweede: de Russische onderzoeker die de ontdekking deed heet Vinogradov (Виноградов) – dat lijkt wel erg op de achternaam in de inscriptie: wijnbouwer. Hebben we hier te maken met een Russische hoax?

„Mij was ook al opgevallen, dat die Rus dezelfde naam heeft. Maar een hoax lijkt me niet voor de hand te liggen. Ik heb contact gehad met hem en hij vertelde me, dat de mededeling over de vondst nog dit jaar in ‘Zeitschrift für deutsches Altertum’ komt. Hij is historicus еen associate professor bij de geesteswetenschappen van het Centre for Medieval Studies aan een onderzoekshogeschool in Moskou, vgl. Andrej Y. Vinogradov in internet. Ik neem aan dat je in die positie niet je vingers gaat branden aan een grap. Zijn medeauteur Michael Ivanovitsj Korobov ken ik van een artikel over Gotisch ‘Gaiainna’ uit 2007 en een ander stuk over het Gotisch uit 2008. Hij is werkzaam aan de Lomossov-universiteit in Moskou. Voor hem geldt mijns inziens hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen, dat twee mensen in zo’n positie zoiets zouden uithalen. Dat de taal niet zo veranderd lijkt te zijn, hoeft geen probleem te zijn, als je bedenkt, dat het een kerktaal was, die dezelfde positie innam als het Latijn in de katholieke kerk. Het is bekend, dat er in de 9e eeuw op de Balkan nog in een of andere kerk in het Gotisch werd gepreekt. Voorlopig zou ik het erop houden, dat het geen hoax is.”

    • Ronald Beltzer