CPB: economie blijft groeien

De ramingen van het Centraal Planbureau voor 2017 zijn positiever dan eerdere schattingen.

Uitzendbureau in Den Haag. Meer vrouwen en 50-plussers gaan op zoek naar werk.
Uitzendbureau in Den Haag. Meer vrouwen en 50-plussers gaan op zoek naar werk. foto: Peter Hilz

De economie in Nederland groeit dit jaar met 1,8 procent, zo blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Voor 2017 wordt een groei van 2,1 procent voorspeld, iets hoger dan de vorige raming van 2 procent. De prognose voor 2016 hoefde niet bijgesteld te worden. Dat meldde het CPB vrijdag.

Het CPB is wat optimistischer dan De Nederlandsche Bank (DNB), die donderdag een eigen raming publiceerde. DNB verwacht 1,5 procent groei in 2016 en 1,9 procent in 2017. CPB en DNB hanteren verschillende rekenmodellen.

De groei wordt vooral aangewakkerd door hogere binnenlandse bestedingen. Lastenverlichting, lage inflatie en een dalende werkloosheid – van 6,4 procent dit jaar naar 6,2 procent in 2017 – zorgen ervoor dat consumenten meer uitgeven.

Het CPB merkt op dat de daling van de werkloosheid langzaam verloopt doordat het aanbod van arbeidskrachten toeneemt. Steeds meer vrouwen en 50-plussers worden actief op de arbeidsmarkt, wat volgens het CPB het gevolg is van aanpassingen in de AOW en de participatiewet. Hierdoor blijft de stijging van de lonen gering, want van krapte op de arbeidsmarkt is ondanks de dalende werkloosheid nog geen sprake. Zowel in 2016 als in 2017 zullen de lonen stijgen met 2 procent, voorspelt het CPB.

Lage rentebetalingen

Het begrotingstekort zal volgens het CPB dit jaar op 1,6 procent van het bbp uitkomen, en voor volgend jaar op 1 procent. Vorig jaar lag het tekort nog op 1,8 procent. De oorzaak voor het dalende tekort ligt in de lage rentebetalingen en het economisch herstel. De aardgasbaten vallen dit jaar weliswaar lager uit, maar dat wordt gecompenseerd doordat de korting op de EU-afdracht in 2016 met terugwerkende kracht binnenkomt.

Risico’s voor de groei ziet het CPB op korte termijn in een mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Een ‘Brexit’ kan leiden tot onzekerheid op de financiële markten en tot daling van de handel. Daarnaast merkt het CPB op dat de huidige migratiecrisis ook negatieve gevolgen kan hebben voor de handel, aangezien het vrije verkeer van personen en goederen in Europa onder druk staat door de toegenomen asielstromen.