Niet genoeg huizen voor vluchtelingen

De huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning loopt flink achter op schema. Dit jaar hebben tot nu toe 13.826 vergunninghouders een (tijdelijke) woning gekregen. Begin 2016 kregen gemeentes de taakstelling om eind juni 23.400 statushouders te hebben gehuisvest. Op basis van de cijfers van het Platform Opnieuw Thuis, waarin ministeries, provincies, gemeentes, woningcorporaties en het COA zitten, wordt duidelijk dat die opgave niet gehaald wordt. Het is de bedoeling dat vergunninghouders binnen veertien weken een huis krijgen. Nu wachten zij gemiddeld 23 weken. Van de 16.000 statushouders in opvangcentra wachten er 6.000 al langer dan veertien weken. (NRC)