Programma op maat voor vluchtelingen

Een nieuw project wil asielzoekers al in de azc een intensieve manier van integreren aanbieden.

In de Beverwaard wordt deze zomer een azc geopend. De komst van de vluchtelingen heeft tot protesten geleid.
In de Beverwaard wordt deze zomer een azc geopend. De komst van de vluchtelingen heeft tot protesten geleid. Foto Peter de Krom

Asielzoekers hoeven hun tijd niet in ledigheid door te brengen als het aan Geert Beke en Johan Breukels ligt. Zij zijn de mannen achter het burgerinitiatief Zinvolle Dagbesteding. Door de vluchtelingen in azc’s dagelijks activiteiten aan te bieden, denken zij hun eerste stap naar inburgering te vergemakkelijken.

Een pilot van het programma dat zij hebben ontwikkeld, wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam. Er zijn azc’s in Spijkenisse en Hellevoetsluis, in de zomer opent het azc in Beverwaard. De initiatiefnemers willen hun project bij gebleken succes ook aan andere regio’s aanbieden.

Voor pensionado’s Geert Beke en Johan Breukels is het begrip ‘zinvolle dagbesteding’ niet nieuw. Bij de Pauluskerk, waar beiden als vrijwilliger actief zijn, is het al jarenlang een leidend principe om de uitgeprocedeerde asielzoekers die daar worden opgevangen iets om handen te geven — hoe simpel ook.

„We hebben gekeken hoe we van het principe van de zinvolle dagbesteding een project konden maken”, zegt Breukels. „Daaruit ontstond het programma van zo’n acht weken. De tweede stap was het vinden van de mensen en de instellingen die dat goed kunnen uitvoeren, dit alles niet gehinderd door wat wel of niet mag.”

„Het is alom bekend dat juist dat nietsdoen, dat afwachten, destructief werkt, zowel mentaal als fysiek. Dat is iets wat je moet zien te voorkomen, ook vanuit het kader van humaniteit. Daar proberen we via dit project iets aan bij te dragen, maar het is niet zaligmakend”, vult Geert Beke aan. Voor zijn pensionering was hij gerontoloog. Johan Breukels was eerder bij de gemeente hoofd inburgering en later bij de GGD hoofd van de verslavingszorg.

„Vanaf dag één zinvolle activiteiten doen, helpt de mensen in azc’s — van wie een groot deel in Nederland zal blijven — om de eerste stap te zetten naar inburgering”, zegt Breukels. „Het is desastreus als zij niets om handen hebben.”

Het intensieve dagprogramma, zes tot acht weken, vier tot vijf dagen per week, voorziet onder meer in een cursus Nederlands en in bezoeken aan bedrijven. „Het programma speelt zich zoveel mogelijk af buiten de muren van het azc”, zegt Breukels, „juist om de ontvangende samenleving er sterker bij te betrekken. Het is voor de vluchtelingen ook beter om los te zijn van het azc, want het zijn echt geen hotels.”

Beke en Breukels benaderen de vluchtelingen als individu. Daarom doen ze eerst een assessment in het Engels. Geert Beke: „Zo kunnen we hen een op de persoon gericht programma aanbieden. Het is een eenvoudige test die eerder is beproefd. In kleine groepjes wordt over de uitkomsten gepraat. Dat is een belangrijk element, het rondetafelgesprek. Dat geeft de inburgering een diepere laag omdat je er persoonlijk in zit.”

De beide initiatiefnemers zijn nu op zoek naar vrijwilligers. Die krijgen op hun beurt training, begeleiding en ondersteuning vanuit de organisaties die het project hebben omarmd. Ze zoeken vrijwilligers die de individuele assessments afnemen, Nederlands geven, dagactiviteiten als schilderen, schrijven en muziekmaken begeleiden, kennismakingsbezoeken aan bedrijven organiseren en ten slotte het gehele project coördineren.

    • Frank van Dijl