Nederlandse economie blijft volgens CPB groeien

De ramingen voor 2017 zijn positiever dan eerdere schattingen.

Volgens het CPB trekt de economie vooral aan door toegenomen bestedingen.
Volgens het CPB trekt de economie vooral aan door toegenomen bestedingen. Foto ANP/PIROSCHKA VAN DE WOUW

De economie in Nederland groeit dit jaar met 1,8 procent, zo blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Voor 2017 wordt een groei van 2,1 procent voorspeld, iets hoger dan de vorige raming van 2 procent. De voorspellingen over 2016 hoefden niet bijgesteld te worden.

De groei wordt vooral aangewakkerd door een toename van de binnenlandse bestedingen. Lastenverlichting, lage inflatie en een dalende werkloosheid - van 6,4 procent dit jaar naar 6,2 procent in 2017 - zorgen ervoor dat consumenten steeds meer uitgeven. De consumptie dit jaar zal daarom stijgen met 1,5 procent en volgend jaar met 2,1 procent.

Korting EU-afdracht

Het CPB merkt op dat de daling van de werkloosheid langzaam verloopt doordat het aanbod van arbeidskrachten toeneemt. Steeds meer vrouwen en vijftigplussers worden actief op de arbeidsmarkt, wat volgens het CPB het gevolg is van aanpassingen in de AOW en de participatiewet. Hierdoor blijft de stijging van de lonen gering, want van schaarste op de arbeidsmarkt is ondanks de dalende werkloosheid geen sprake; zowel in 2016 als in 2017 zullen de lonen stijgen met 2 procent.

Het begrotingstekort zal volgens het CPB dit jaar op 1,6 procent van het bbp uitkomen, en voor volgend jaar op 1 procent. Vorig jaar lag het tekort nog op 1,8 procent. De oorzaak voor het dalende tekort ligt in de lage rentebetalingen en het economisch herstel. De aardgasbaten vallen dit jaar weliswaar lager uit, maar dat wordt gecompenseerd doordat de korting op de EU-afdracht in 2016 met terugwerkende kracht binnenkomt.

Vrij verkeer onder druk

Risico’s voor de groei ziet het CPB op korte termijn in een mogelijke uittreding van Groot-Brittannië uit de EU. Een brexit zal leiden tot onzekerheid op de financiële markten en op de lange termijn ook de handel. Daarnaast merkt het CPB op dat de huidige migratiecrisis ook negatieve gevolgen kan hebben voor de handel, aangezien het vrije verkeer van personen en goederen onder druk staat door de toegenomen asielstromen.