Oproep steun voor De Appel

Kunstenaars, curatoren en galeriehouders - die eerder de ontslagen directeur Lorenzo Benedetti steunden in zijn conflict met het nu opgestapte bestuur - willen betrokken worden bij de gesprekken over de toekomst van de Appel. Zij vrezen voor het voortbestaan na het negatieve subsidie-advies van de Raad voor Cultuur en het niet opnemen in de Amsterdamse basisinfrastructuur. In een brief aan cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) doen ze een oproep dat laatste toch te doen. (NRC)