Maak van Engels geen kernvak

Het is leuk om kinderen al op de basisschool kennis te laten maken met Engels.

nrcvindt
Overal zien en horen kleine kinderen die taal, op tv, op de iPad, in liedjes. Engels is de grootste wereldtaal en ook steeds meer de voertaal in Europa.

Er zijn meer redenen om kinderen al jong Engels te leren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een tweede taal in de basisschool niet ten koste gaat van de eerste taal en volgens Europese afspraken moeten kinderen op de basisschool een vreemde taal leren – al hoeft dat niet Engels te zijn. Sinds 1986 is een minimum van één uur Engels per week verplicht in de twee hoogste groepen van de Nederlandse basisschool. Het is nuttig om behoorlijk Engels te spreken en te schrijven en jonge Nederlanders zijn daar al beter in dan oudere. Ook de Onderwijsraad ziet in haar rapport van deze week, Internationaliseren met ambitie, een belangrijke rol voor het Engels.

Platform2032, de commissie voor een nieuw kerncurriculum in het onderwijs, adviseert nu om het Engels op te nemen als kernvak op de basisschool.

Dat lijkt voor de hand te liggen, al kost het taalonderwijs aan jongere kinderen extra tijd. Grammatica en woordjes zijn bijvoorbeeld niet erg aan hen besteed. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat jonge basisschoolkinderen in de klas minder snel een tweede taal leren dan oudere. Kleine kinderen leren sneller thuis, op straat of bij volledig tweetalig onderwijs. Sommige kinderen spreken thuis al een tweede taal, zoals Berbers, Turks of Fries.

Als het Engels een kernvak wordt, zullen de meeste basisscholen het houden bij zo’n drie uur per week, waarbij oudere leerlingen zich de taal dus sneller eigen maken.

De vraag is welk probleem Platform2032 wil oplossen met het voorstel voor Engels als kernvak. Nederlanders staan al in de wereldtop van Engels als tweede taal. Er zijn nóg zes kernvakken, waaronder Nederlands en rekenvaardigheid. En waarom voor het Engels gekozen? Duits, Frans of andere talen kunnen net zo goed worden onderwezen, zeggen de EU en de Onderwijsraad. In scholen nabij de grens gebeurt dat al. Het Duits, de grootste eerste taal in de EU, wordt in het Nederlands onderwijs verwaarloosd.

Het is goed als er meer eenheid wordt gebracht in het onderwijs van Engels aan de basisschool, zodat daar op de middelbare school op kan worden voortgebouwd. Er worden nu uniforme toetsen ontwikkeld. Nuttig. Maar daarvoor hoeft Engels geen kernvak op de basisschool te zijn. Wel op de middelbare school.