Hier wonen de jonge ouders

Foto Marten van Dijl/ANP
Foto Marten van Dijl/ANP

Een primeur in Nederland: in het wild geboren visarend(en). Staatsbosbeheer meldde woensdag dat in de Biesbosch een of meerdere exemplaren van de vogelsoort uit het ei zijn gekropen. De jongen zelf zijn nog niet gespot, maar het gedrag van de al weken broedende visarendparen wijst er op dat ze recent ouders zijn geworden. Op de foto is hun nest rechtsonder te zien. Een van de kersverse ouders zit een paar bomen verderop naar links. De visarend (Pandion haliaetus) is een trekvogel die overwintert in Afrika. Zijn dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. De visarend heeft een kenmerkende manier van duiken, waarbij hij met de poten naar voren het water in duikt om grote vissen te vangen. De zeearend, een verwante soort, broedt sinds 2006 weer in Nederland, na eeuwen van afwezigheid. Die vogel komt inmiddels in veel natuurgebieden voor.