Bussemaker voelt niets voor afromen Rijksmuseum

De minister reageerde op een VVD-voorstel. De liberalen vinden dat het Rijksmuseum door het succes toe kan met minder subsidie.

Het Rijksmuseum
Het Rijksmuseum Foto Sash Alexander / ANP

Minister Jet Bussemaker (Cultuur, Pvda) is niet van plan om de subsidie van het Rijksmuseum af te romen, nadat het door de succesvolle heropening en Late Rembrandttentoonstelling hogere omzetten heeft geboekt dan begroot. Zij reageerde daarmee donderdag tijdens een Tweede Kamerdebat op een suggestie van VVD-woordvoerder Michiel van Veen, die eerder deze week had aangegeven dat hij vindt dat het Rijksmuseum minder subsidie had moeten aanvragen.

Van Veen verweet de directie van het museum een “gebrek aan een moreel kompas”, omdat het ruim 1 miljoen euro subsidie per jaar meer heeft aangevraagd. Overigens heeft de Raad voor Cultuur, over wiens adviezen de Kamer donderdag debatteerde, geadviseerd de subsidie voor het Rijks op dezelfde 6,5 miljoen euro te houden die het de afgelopen vier jaar kreeg. Volgens Van Veen heeft het Rijks “goud in handen” om meer eigen inkomsten te verwerven en zou de minister “meer paal en perk moeten stellen aan subsidies aan instellingen die het niet nodig hebben”.

Bussemaker stelde dat het Rijksmuseum sterke reserves nodig heeft voor het beheer van het gebouw en de collectie al veel doet “waar andere musea van profiteren”. Ze wees ook op het sterke educatiebeleid van het Rijks en stelde dat het positieve saldo in een apart bestemmingsfonds is gestort waarover zij meebeslist.

De vraag is wat de Kamer nu gaat doen. Het CDA gaf gisteren aan dat het Rijks „best een veer kan laten”. Ook de PvdA vindt dat instellingen die veel overhouden met minder subsidie toe kunnen. In hun streven meer geld naar de regio te krijgen, zijn partijen zo op zoek hoe ze dat binnen de begroting kunnen vinden. Verschillende Kamerleden laakten het gebrek aan geografische spreiding van de culturele rijkssubsidies, waarvan 70 procent in de Randstad terechtkomt.

Bussemaker wilde, ondanks aandringen van verschillende Kamerleden waaronder partijgenoot Monasch, niet uitspreken of zij in de begrotingsonderhandelingen voor Prinsjesdag de 10 miljoen extra voor cultuur wil vragen, die de meeste fracties via een motie vorig jaar voor een jaar bij elkaar hadden gescharreld voor onder meer festivals. “Het is voor mij niet zo heel moeilijk om te zeggen dat ik meer geld voor cultuur wil”, zei Bussemaker, „maar ik wil het de cultuursector niet aandoen dat ik hier veel ga beloven dat ik niet waar kan maken.”

D66 gaf alvast aan de volgende kabinetsperiode meer aan cultuur te willen uitgeven, als de partij na de verkiezingen in de regering komt. Alexander Pechtold vroeg de minister of deze de Raad voor Cultuur alvast kon vragen “stand-by te zijn” voor adviezen hoe het extra geld snel verdeeld kan worden.