Vrouw die naar stad trekt, floreert

Vrouwenemancipatie leidt tot een steeds scherpere tegenstelling tussen Randstad en het platteland. Dat blijkt uit een later deze maand in het tijdschrift Demos te verschijnen studie van Jan Latten, demograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek, samen met collega-onderzoeker Marjolijn Das. Het aantal jonge vrouwen dat vanuit buitengebieden naar de vier grote steden trekt, is het aantal mannen sinds de jaren ‘90 gaan overvleugelen. Latten en Das hebben de levensloop gevolgd van 288.000 vrouwen, geboren op het platteland eind jaren ‘60.

Conclusie: vrouwen die als twintiger naar de Randstad trokken, waren als veertiger niet alleen vaker hogeropgeleid dan de achterblijvers, maar ze verdienden ook meer geld. Óók als het opleidingsniveau overeenkwam. De vrouwen die naar de Randstad trokken, ontmoetten bovendien veel vaker een hogeropgeleide partner.

Gevolg: meer ongelijkheid. Emancipatie en de daarmee samenhangende trek naar de stad leiden tot een concentratie in het westen van „powerkoppels”: hoogopgeleide mensen die als stel het individuele succes bundelt en uitbouwt. De provincie krijgt zo het nakijken.

    • Ingmar Vriesema