Voortbestaan van podium Rasa onzeker

Het laatste muziekpodium dat zich volledig op niet-westerse muziek richt, Rasa in Utrecht, wordt met sluiting bedreigd. De adviescommissie cultuurnota Utrecht adviseert de gemeente Rasa niet langer te subsidiëren. De organisatie vroeg 730.000 euro en kan zonder subsidie niet draaien.

De adviescommissie pleit voor behoud van wereldmuziekprogrammering in Utrecht, maar oordeelt hard over het bestuur. Rasa, dat dit jaar het 45-jarig jubileum viert, toont volgens de commissie geen „heldere en innovatieve visie” in haar ondernemingsplan 2017-2020 en mist leiderschap. Ook de zaalbezetting van gemiddeld vijftig procent is een probleem en het streven om daar acht procent te winnen is te weinig ambitieus.

Sinds de sluiting van het Tropentheater in 2013 is Rasa het enige podium in Nederland dat nog exclusief wereldmuziek programmeert. Volgens directeur Tamara de Bruijn is het advies mede daarom „onbegrijpelijk”. „We zijn een doorstroompodium, we introduceren bands die later op grote podia en festivals spelen”, aldus De Bruijn. „Daar is subsidie voor nodig.”

Rasa heeft een petitie opgesteld voor lijfsbehoud. Maar de vrees is dat Rasa net als veel kleine Utrechtse podia de dupe wordt van de kostbare problemen bij het grote TivoliVredenburg. In november beslist de gemeenteraad over de cultuurnota.

    • Leendert van der Valk