NS wil bestuursmodel ingrijpend wijzigen

De wijziging met meer bestuursleden en minder directieleden moet ervoor zorgen dat de NS-top ‘scherper kan sturen’.

Een machinist in zijn cabine .
Een machinist in zijn cabine . Bart Maat/ANP

NS gaat de wijze waarop het bedrijf wordt geleid ingrijpend wijzigen. De raad van bestuur wordt uitgebreid, het directeurenteam onder de raad van bestuur verdwijnt. Dat zegt Truze Lodder, scheidend president-commissaris van NS, in een interview in NRC.

De verschillende bedrijfsonderdelen moeten door de wijziging dichter bij elkaar komen. Een woordvoerder van NS bevestigt het voornemen, dat bedoeld is om „scherper te kunnen sturen op prestaties voor de reizigers met een compact team aan de top”.

Het plan voor de nieuwe structuur ligt nu ter beoordeling bij het ministerie van Financiën, enig aandeelhouder van NS. Ook de centrale ondernemingsraad moet zich er nog over uitspreken.

Lees het afscheidsinterview met Truze Lodder: ‘NS moet het dóén, net als waterkraan’

Bestuursuitbreiding

De raad van bestuur van NS bestond lange tijd uit twee personen: een president-directeur en een directeur Financiën. Op last van minister Dijsselbloem is daar, na de fraude bij de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie in Limburg vorig jaar, een directeur Risicobeheersing aan toegevoegd.

In het nieuwe plan krijgt de raad van bestuur er nog twee leden bij. Hun precieze taakomschrijving staat nog niet vast. Het ligt voor de hand dat het gaat om een operationele en een commerciële portefeuille.

Naast de raad van bestuur kent de top van NS een ‘Executive Committee’, dat zich bezighoudt met concernbrede zaken als strategie en investeringen. Dit gremium telt normaal acht en op dit moment zeven leden: naast de drie leden van de raad van bestuur gaat het om directeuren Personeelszaken, Communicatie, Reizigers en Stations. Deze bestuurslaag wordt opgeheven.

Voordeel van de nieuwe structuur is volgens Lodder dat alle belangrijke besluiten door één gezelschap kunnen worden genomen. Andere bronnen zien de ingreep als een reactie op het drama ‘Limburg’: de kans dat zoiets gebeurt in een raad van bestuur van vijf mensen is kleiner dan in één van twee mensen.

    • Mark Duursma