Minister wil dat kunstenaars beter worden betaald

Minister Bussemaker pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een honoreringsregeling voor kunstenaars uit diverse culturele disciplines.

Minister Jet Bussemaker van OC&W tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.
Minister Jet Bussemaker van OC&W tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT

Minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) wil dat er honoreringsregelingen voor kunstenaars komen in de diverse culturele disciplines. Deze moeten de onderbetaling van kunstenaars helpen tegengaan. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo moet er voor beeldend kunstenaars een regeling komen, zodat ze door musea en kunstinstellingen betaald worden voor tentoonstellingen van hun werk. Nu worden ze daar vaak niet of heel weinig voor betaald.

Eenmalige bijdrage

Bussemaker stelt eenmaal 600.000 euro beschikbaar aan het Mondriaan Fonds om met de musea, beeldende kunstinstellingen en kunstenaars een regeling voor presentatiegelden op te tuigen, waar na meerdere onderzoeken in de beeldende kunstsector al over wordt gesproken.

Ook in de podiumkunsten wil de minister een honoreringsregeling. Ze maakt zich vooral zorgen over de betaling aan acteurs en musici bij middelgrote ensembles. Het Fonds Podiumkunsten krijgt eenmalig 600.000 euro „voor de vernieuwing van verdienmodellen”.

Modelcontracten

Het Filmfonds krijgt voor de audiovisuele sector, waar al een tijd bonje is tussen producenten en makers over de vergoeding voor digitale distributie, 200.000 euro om nieuwe modelcontracten tussen producenten en opdrachtnemers op te stellen.

Met de brief reageert Bussemaker op een onderzoek dat de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur eerder dit jaar uitbrachten over de slechte arbeidsmarktpositie van kunstenaars en een motie van de Tweede Kamer die 2 miljoen euro vrijmaakte voor de verbetering daarvan. In 2014 had ruim de helft van de kunstenaars een inkomen van minder dan 30.000 euro per jaar. Bij beeldend kunstenaars ging dat zelfs om 90 procent.

Flexibilisering

Omdat kunstenaars enorm gemotiveerd zijn voor uitoefening van hun vak en culturele instellingen door crisis en bezuinigingen over minder financiële middelen beschikken, wordt er vaak te weinig betaald. Bussemaker:

“Ik vind dat geen excuus voor onvoldoende honorering en doorgeslagen flexibilisering aan de kant van werkgevers en opdrachtgevers.”

De minister stelt dat er een code voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap moet komen. De naleving daarvan moet in de toekomst een rol gaan spelen bij de subsidieverstrekking aan culturele instellingen. Ze roept de culturele sector op om daarom een gemeenschappelijke arbeidsmarktagenda op te stellen en trekt voor de ondersteuning daarvan 4 ton beschikbaar.