Ligt er een lijk onder ’t Binnenhof?

Uit de wandelgangen Mogelijk ligt de 17de-eeuwse staatsman Johan van Oldenbarnevelt begraven onder het Binnenhof. Moet tijdens de grote verbouwing naar zijn lichaam worden gezocht?

Politieke moord verjaart niet

De Tweede Kamer debatteert deze woensdag over de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof, dat vanaf 2020 langdurig op de schop gaat. Tijdens dat overleg zal minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) ook bevraagd worden over een roemruchte staatsman uit de vaderlandse geschiedenis: Johan van Oldenbarnevelt. Onthoofd op 13 mei 1619, in opdracht van prins Maurits van Oranje, en destijds mogelijk bijgezet in de grafkelders onder de toenmalige Hofkapel, precies onder de Eerste Kamer. Óf Van Oldenbarnevelt daar nog rust, is onbekend. Misschien is zijn lichaam herbegraven, dat is niet gedocumenteerd. De SP wil de renovatie aangrijpen om naar zijn botten te zoeken. Dat is volgens Kamerlid Ronald van Raak geen archeologische operatie, maar „onderzoek naar de afwikkeling van een politieke moord”.

Archeologische rust

Verantwoordelijk minister Blok voelt weinig voor gewroet in de grond. Volgens hem is er een gouden regel onder archeologen. Als je de ondergrondse rust niet hoeft te verstoren, moet je dat ook niet doen. Alleen als bij renovatie van het Binnenhof gegraven moet worden op plekken waar hoogst waarschijnlijk archeologische vondsten verborgen zijn, is onderzoek noodzakelijk. Zolang dat niet aan de orde is, heeft, wat Blok betreft, ook Van Oldenbarnevelt recht op ongestoorde rust.

Aan het verkeerde adres

Van Raak laat het er niet bij zitten. Maar de vraag is of hij bij Blok aan het juiste adres is. Volgens minister Jet Bussemaker van OCW (PvdA) gaat haar collega helemaal niet over historische opgravingen. Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de gebouwen op het Binnenhof, moet voor de verbouwing omgevingsvergunningen aanvragen bij de gemeente Den Haag. Die is bevoegd als het gaat om archeologische opgravingen. Blok kan zelf hooguit besluiten tot een plaquette of gedenksteen voor Van Oldenbarnevelt op het Binnenhof. „Dat wordt onderzocht”, aldus zijn woordvoerder.

    • Jos Verlaan