brieven

Foutieve claims, Smits

Rik Smits valt de etholoog Frans de Waal aan (26/5) omdat die zou overdrijven in het proberen te bewijzen van menselijke eigenschappen bij dieren.

Maar dit is niet wat De Waals claim is.

Hij zegt juist dat de mens als toetssteen nemen achterhaald is, en dat het gaat om het bestuderen van de variatie binnen één eigenschap die we ‘intelligentie’ noemen: het verwerken, organiseren en verspreiden van informatie.

Dat de mens de capaciteiten van dieren in deze eigenschap systematisch onderschat en niet begrepen heeft, is evident.

Wat we nodig hebben om een antwoord te vinden op de vraag wat ons mens maakt en wat onze plaats in de biologische wereld is, en om bepaalde morele vraagstukken op te lossen, is een oprechte discussie over de cognitieve verschillen en gelijkenissen tussen dieren op deze planeet.

Frans de Waal heeft daar aan bijgedragen door aan te tonen dat vrijwel alle menselijke mentale eigenschappen in bepaalde vorm ook in andere dieren voorkomen.

Rik Smits komt in zijn artikel niet verder dan het foutief representeren van de claims van De Waal en de platitude ‘dieren zijn niet precies hetzelfde als mensen’.

Amsterdam

Economendebat

Strenge boekhouders

In het hoofdredactionele commentaar van 30 mei maakt de krant zich grote zorgen over het gebrek aan begrotingsdiscipline.

De eurozone bevindt zich nu al acht jaar in een dal. De verantwoordelijke politici hebben al die jaren getracht om door middel van bezuinigingen daar uit te komen. Alle (euro-)ledenlanden hebben daar meer of minder aan meegedaan.

Hierdoor zijn de overheidsinkomsten flink gedaald, waardoor de begrotingstekorten stegen, dan wel minder daalden dan beoogd. Ook de kwantitatieve verruimingspolitiek van de Europese Centrale Bank komt uit de koker van de neoliberalen (Friedman!). NRC heeft dit al die tijd gesteund, en vaak opiniestukken geweigerd die met een andere analyse kwamen.

Alleen een enkele niet-econoom of de Belgische econoom De Grauwe mochten nog iets terugzeggen.

Het is pijnlijk om te zien dat de strenge boekhouders uit het noorden een onrealistische macro-economische analyse hanteren, terwijl de ‘spenders’ uit het zuiden veel realistischer ideeën hebben om de crisis in de eurozone op te lossen.

Het zou geweldig zijn als NRC meer ruimte zou bieden aan heterodoxe economen – desgevraagd ben ik bereid om hierbij het voortouw te nemen.

Piet Keizer

Universitair hoofddocent economische methodologie

Utrecht University School of Economics

    • Tom Veldman
    • Piet Keizer
    • Universitair hoofddocent economische methodologie
    • Utrecht University School of Economics
    • Amsterdam