Wij, grote bedrijven van de EU, zijn tegen een Brexit

De European Round Table, de club van grote ondernemingen in Europa, slaat alarm. Een Brits vertrek uit de EU is ongewenst. „Europa zonder het Verenigd Koninkrijk is zwakker.”

Illustratie iStock / bewerking NRC Fotodienst

In Europa’s rijke maar bewogen geschiedenis zijn er veel cruciale momenten geweest. Op dit moment voelt het alsof we weer op zo’n tweesprong zijn aanbeland. Sinds het begin van dit decennium wordt Europa geconfronteerd met uitdagingen, zoals de eurocrisis, terrorisme, migratie, en nu een mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Tijdens het debat over deze belangrijke kwesties wordt de waarde van de EU in twijfel getrokken.

Als leden van de European Round Table of Industralists geloven wij dat het belang van samenhang en samenwerking in de Europese Unie (EU) nog nooit zo groot is geweest. Wij vertegenwoordigen meer dan vijftig Europese bedrijven en bijna zeven miljoen banen in Europa.

De EU heeft ons vele voordelen gebracht. Sinds haar oprichting is de Unie een aanjager van positieve verandering geweest op zowel economisch en sociaal vlak, als voor het bevorderen van onze veiligheid en kwaliteit van leven. In de afgelopen zestig jaar hebben bedrijven gefloreerd en zijn huishoudens gemiddeld genomen steeds welvarender geworden dankzij de nauwere banden tussen mensen en instellingen in heel Europa.

De feiten tonen dit aan. De EU is nu de grootste economie van de wereld en vormt het grootste handelsblok. Vandaag de dag zijn een half miljard Europeanen verantwoordelijk voor een bruto binnenlands product van 13.920.541 miljoen euro (2014). De EU is wereldwijd goed voor zestien procent van de totale invoer en uitvoer en heeft handelsovereenkomsten met een groot aantal landen. Deze schaalgrootte geeft ons een zeer sterke onderhandelingspositie in internationale handelsbesprekingen en beschermt onze banen en industrieën tegen bedreigingen van buitenaf.

De liberalisering van de markt in sectoren zoals telecom, luchtvaart en energie heeft tot meer keuze, concurrentie en efficiëntie geleid. Reizen over de weg, per spoor of door de lucht is veel makkelijker geworden dankzij Europese wetgeving. Consumenten kunnen vertrouwen op onze normen voor voedselveiligheid die als voorbeeld voor de rest van de wereld gelden, terwijl medicijnen op ons continent worden gereguleerd op basis van gemeenschappelijke regels. Samenwerking bij industriële en wetenschappelijke onderzoeksprojecten is makkelijker geworden door initiatieven van de EU, terwijl de economische vooruitzichten van armere Europese regio’s is verbeterd dankzij Europese fondsen.

Natuurlijk moet de EU worden verbeterd. Het aanpakken van onze gezamenlijke uitdagingen is nog niet af. Het is vooral absolute noodzaak om grensoverschrijdend samen te werken tegen terrorisme en om de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis aan te pakken.

Zo heeft Europa bijvoorbeeld ook een geïntegreerde en efficiënte energiemarkt nodig om onze energievoorziening veilig te stellen en om de CO2 uitstoot te verminderen, terwijl we er ook voor moeten zorgen dat Europa concurrerend blijft. Het Europese (beroeps)onderwijs vraagt verdere verbetering zodat burgers kunnen slagen op de arbeidsmarkt. Kleine bedrijven moeten toegang krijgen tot kapitaal en talent vanuit heel Europa. Het volledige potentieel van digitalisering en innovatie moet worden benut om een echte digitale, interne markt te realiseren. Dit zal het concurrentievermogen van grote en kleine Europese bedrijven verbeteren om banen te creëren en de economische groei aan te jagen.

Het is van belang door te gaan met het versterken van de interne markt om onze welvaart te blijven bevorderen. Investeringen en groei van werkgelegenheid profiteren van een verenigd Europa. Uiteraard zullen we de uitslag van het Brexit-referendum respecteren. Maar we zijn ervan overtuigd dat een Europa zonder het Verenigd Koninkrijk zwakker zal zijn, net als het Verenigd Koninkrijk zwakker zal zijn buiten Europa.

Geen enkele lidstaat kan deze gezamenlijke uitdagingen alleen het hoofd bieden. De noodzaak om samen te werken is nog nooit zo groot geweest voor de EU en haar burgers.

Als bestuurders van toonaangevende bedrijven in Europa roepen wij op tot een hernieuwd vertrouwen in de EU als eerste stap op weg naar het aanpakken van onze gemeenschappelijke uitdagingen. Alleen een gezamenlijke aanpak zal tot de veranderingen leiden die nodig zijn om de leef- en werkomstandigheden van de mensen in Europa te verbeteren, met name voor jongeren en toekomstige generaties.