Weer een asielbotsing in de PvdA

Uit de wandelgangen PvdA-leden willen een verruiming van het kinderpardon. Maar de Kamerfractie wil niet meewerken.

Compromis en/of compassie

PvdA’ers en asiel – altijd een gevoelige combinatie. De rolverdeling ligt al jaren vast: de partijtop voert een koers van realisme en compromissen, de achterban roept om meer compassie. Deze dinsdag spreekt de Tweede Kamerfractie opnieuw over een asielkwestie: het kinderpardon. Tijdens de formatie van Rutte II bedong de PvdA dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier ‘geworteld’ zijn alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Een groepje lokale PvdA’ers onder leiding van Esther van Dijken uit Winsum wil nu een ruimere regeling. Er zijn nog steeds te veel kinderen die in Nederland geworteld zijn en toch moeten vertrekken, zeggen ze.

De fractie wil niet meewerken

Komende zaterdag houdt de PvdA een politieke ledenraad. Van Dijken zal daar een motie indienen die, zo denken PvdA’ers, vrijwel zeker wordt aangenomen. Dat zou de tweede keer op rij zijn dat de leden de Kamerfractie tot actie manen. Maar die fractie wil niet meewerken. Coalitiepartner VVD en staatssecretaris Dijkhoff (Asiel, VVD) weigeren een letter te veranderen aan het kinderpardon: dat zou aanzuigend werken. Als alternatief werkt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken met GroenLinks aan een initiatiefwet die in feite neerkomt op een verruiming – zegt ze.

Stoken tegen Samsom

Drie jaar geleden kwamen de PvdA-leden in opstand tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, en moest politiek leider Diederik Samsom terugonderhandelen met de VVD. Zo’n vaart zal het met het kinderpardon niet lopen, denken PvdA’ers. Eén reden is de betrokkenheid van Sander Terphuis. Het Haagse PvdA-lid was de motor achter de strafbaarstellingsrevolte, maar verspeelde daarna veel krediet door gestook in de partij tegen Samsom. „Het gaat hem alleen maar om het wegkrijgen van Diederik”, zegt Kamerlid Mei Li Vos, destijds één van Terphuis’ medestanders. „Maar doe dat dan met open vizier. Stel je kandidaat als leider.”