Hoogste percentage rokers onder twintigers

Binnen die groep zijn wel minder dagelijkse en zware rokers.

Een man rookt een sigaret op straat. Foto Roos Koole / ANP

Het percentage Nederlanders dat zegt wel eens te roken is het hoogst in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Binnen die groep zijn relatief minder mensen die dagelijks roken of als zware rokers (20 sigaretten of meer per dag) worden geclassificeerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Van alle gepeilde Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf ruwweg een kwart aan wel eens een peuk op te steken. Van de mensen die roken, doet 74 procent dit dagelijks. 15 procent van de rokers paft dagelijks twintig sigaretten of meer. Het hoogste aantal zware gebruikers komt voor in de leeftijdsgroep van 50 tot 55 jaar. Sinds 2001 is het aandeel zware rokers in Nederland bijna gehalveerd.

Twintigers

Onder twintigers gaf ruim 60 procent aan dagelijks te roken. Onder dertigers was dit 75 procent, hoewel daar het totale percentage rokers lager lag. De kleinste groep dagelijkse rokers bevond zich in de leeftijdscategorie 16 tot en met 19 jaar.

Meer dan 60 procent van de rokers in deze leeftijdscategorie zei dagelijks te roken. In de leeftijdsgroepen boven de 30 was het percentage rokers kleiner, maar 75 tot 85 procent rookte dagelijks. Van alle rokers gaven jongeren tussen de 16 en 20 jaar het minst vaak op dagelijks te roken.

Rest van Europa

Vergeleken met andere Europese landen valt het aantal Nederlanders dat rookt laag uit. Alleen in de vijf Scandinavische landen en in Luxemburg lag het percentage rokers lager. Griekenland herbergt het hoogste aantal tabaksgebruikers, gevolgd door een reeks Oost-Europese en Balkanlanden.

Op 31 mei is het Internationale Anti-Tabaksdag. Dat is een door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen dag tegen roken.