Groningse huiseigenaar werd uitgekocht en leeft dakloos op straat

Een gedupeerde Groninger die vanwege de gasbevingen zijn koophuis uit moest, leeft dakloos op straat. Hij overnacht in de crisisopvang, zonder uitzicht op een huurwoning. Betrokken instanties zijn op de hoogte van zijn „schrijnende en complexe schadedossier” maar zeggen niks voor hem te kunnen doen omdat er geen bevingsschade meer is.

Het gaat om zzp’er Erik Mensen (45). Zijn huis in Stedum werd onherstelbaar beschadigd door de gaswinning. Afgelopen februari werd hij door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uitgekocht voor een bedrag van 70.000 euro – 1.000 euro boven WOZ-waarde. Dat was net genoeg om de hypotheek af te lossen, vertelt Mensen, die NRC benaderde in de hoop zijn uitzichtloze situatie te doorbreken.

Uit het oogpunt van privacy kunnen betrokken gemeenten en instanties inhoudelijk niet ingaan op het verhaal van Erik Mensen. Maar ze zijn het erover eens dat dit niet kan, zeggen woordvoerders. De Commissie Bijzondere Situaties gaat toch op zoek naar een huurhuis. „Hoewel het dossier nu buiten onze werkopdracht valt, voelen we ons wel verantwoordelijk”, verklaart een woordvoerder.

De voormalige kleermakerswoning uit 1905 wordt deze week gesloopt. De NAM „neemt afstand” van het door Erik Mensen „geschetste beeld” maar is „zich ervan bewust dat dit soort complexe schadedossiers te lang duren en een grote weerslag kunnen hebben op de bewoner. Dat betreuren we zeer.” Tot nu toe heeft de NAM 52 huizen met bevingsschade opgekocht.

    • Wubby Luyendijk